Artikel: Byens næste generation

Af Flemming Wisler, Fremtidsorientering november 2007

De unge græsrødder blandt danske arkitekter stikker for alvor hovedet frem i disse år med både vilde og eftertænksomme visioner for fremtidens by. Der samples intensivt mellem historiske løsninger og globale erfaringer.

Der er ikke meget stjernearkitektur over Siljangade på Islands Brygge, hvor EFFEKT holder til, men der er, hvad der skal være – plads, andre små virksomheder og så udsigten til Kløvermarken. En god platform for hårdt arbejde og selvfølgelig de to almengyldige ingredienser for succes som entreprenør: talent og held.

– Vi kom godt i gang med vores afgangsprojekt fra arkitektskolen, fortæller Tue Foged, der en af de to partnere i EFFEKT. Måske næsten lidt for godt, for vi røg ud i at blive selvstændige, før vi var færdige med skolen. Det var hårdt at gøre begge dele samtidigt.

Afgangsprojektet gav den nødvendige opmærksomhed og ikke mindst det gode netværk og har de sidste år ført til et hav af invitationer, der er udmøntet i mange artikler, meningstilkendegivelser, tv og ikke mindst udstillinger og efterhånden også arbejde for den lille tegnestue.

Træet og skoven

Man får indtryk af, at helheder fylder mere end enkeltstående projekter i den verden, hvor både EFFEKT og mange nye arkitekturstrømninger bevæger sig.

– Vi arbejder med begrebet Urban Management, fortæller Tue, og i det hele taget er de fleste af vores idéer og projekter udsprunget af en mere holistisk tilgang både til hele byggeriets ressourceforbrug og til det byrum, det er en del af.

Der er en stigende interesse for urban planning eller urban design, som EFFEKT kalder det, fordi byerne vokser eksplosivt i disse år og simpelthen er blevet internationale konkurrenceparametre for de regioner, de ligger i. Den vilde vækst skal planlægges, hvis det skal lykkes at få byerne til at fungere med hensyn til både input og output.

– Vi arbejder med tre faktorer, der skal være i balance, fortæller Tue: økonomi, miljø og det sociale, og det bliver ikke mindst det sidste, der bliver en af de vigtigste succesfaktorer i fremtiden.

Identitet, kultur, entreprenørånd og oplevelser bliver nøglefaktorer i kampen om at tiltrække og fastholde de ressourcestærke personer og virksomheder i byen ifølge EFFEKT.

Byen som koncept

Klassisk byplanlægning handler bl.a. om funktionalitet, effektivitet, økonomi og trivsel. Faktorer, der lægger fundamentet for en by og er helt nødvendige. Men fremtidens by kommer i lige så høj grad til at handle om branding. Byens rygte og omtale vil bestemme niveauet for succes, hvilket bl.a. vil sige evnen til at tiltrække den rigtige diversitet af indbyggere.

– Vi har arbejdet meget med grænselandet mellem arkitektur og branding, fortæller Tue. Det er afgørende, at et nyt byområde fortæller en historie, og at historien er en del af den planmæssige løsning, hvis projektet skal tiltrække de rigtige ressourcer og overhovedet blive til noget.

– En vigtigt del af vores afgangsprojekt kom til at hedde O-city: den runde by. Projektet handlede om byplanlægning i en fuldt udviklet del af verden, nemlig Øresundsregionen.

O-city er en konceptuel tanke, der tager udgangspunkt i en park-by, men i en mere radikal udgave. Udfordringen var at finde plads til 20.000 boliger på 350 hektar i et nyt byudviklingsområde, hvor dagens kritiske forbrugere vil flytte hen, og hvor et nyt regionalt knudepunkt kan opstå.

– Valget faldt på Store Rørbæk ved Frederikssund, hvor der så at sige ingenting er i forhold til det, man normalt relaterer til et knudepunkt, fortæller Tue.

EFFEKT foreslog en by bygget i en cirkel omkring et grønt rekreativt bakkelandskab. Byen ville få en maksimal udnyttelse af naturen og samtidig få en stærk rekreativ midte med utallige muligheder for leg, ophold, afslapning og kultur. Idéen er næsten himmelråbende enkel, men den løser flere praktiske problemer og er uhyre stærk rent konceptuelt. Den runde by er let at brande, og den fjerner et presserende problem, som er deponering af jord.

– Vi vil simpelthen bruge den meget overskudsjord fra de store anlægsprojekter på Sjælland til at skabe et af Danmarks største kunstige bakkelandskaber som centrum for byen rundt om. En model, der kombinerer ønsket om rekreative områder med behovet for at skaffe sig af med dyr jord, fortæller Tue.

O-city er altså EFFEKTs bud på en fremtidsvision for de næste 25 års byudvikling.

Den globale udfordring

Visionen om O-city har ført mange ting med sig for den unge tegnestue, der bl.a. fik den store udfordring sidste år at være med til udviklingen af en masterplan for Store Rørbæk i virkelighedens verden. Det var også i 2006, at EFFEKT – som en af fire arkitektvirksomheder – repræsenterede Danmark ved arkitekturbiennalen i Venedig og blev udpeget til at repræsentere Danmark ved arkitekturbiennalen i Beijing.

Kontakten til Kina er i dag udbygget med et samarbejde med Tongji Universitet i Shanghai og har ført til projektudvikling af et helt nyt byområde i regionen, der har 17 mio. indbyggere og vokser med en mio. om året.

– Her er der tale om en helt anden skala og en helt anden radikal gåen til værks, end man ser i Danmark og Europa, fortæller Tue. Det er kendetegnende for byerne i tredjeverdenslande, at tilflytningen er enorm, og løsningerne former ofte sig selv i et organiseret kaos. Sundhed, miljø, sikkerhed, uddannelse og trivsel er nedprioriteret i forhold til at skabe sig en overlevelsesplatform.

Byudviklingen i de nye vækstregioner i Kina er ekstremt ambitiøse og EFFEKTs udfordring har været at vise, hvordan bæredygtighed og sociale hensyn kan integreres i løsningerne. Deres forslag for Shanghai afspejler mange af deres visioner for O-city, og kineserne er særdeles opmærksomme på at integrere både bæredygtighed og livskvalitet i fremtidens byer.

– Der er et kæmpe potentiale for danske virksomheder derovre, men det er et vanskeligt marked at komme ind på uden de rigtige kontakter. Så vi har fået ikke så lidt af et forspring her, fortæller Tue.

Fremtidens by betaler tilbage

Den store interesse hos de unge arkitekter for at eksperimentere tværgående med innovation, branding og design har ført til udvikling af det, som EFFEKT kalder plus energibygninger. Det er konstruktioner, der i sig selv leverer mere energi, end de bruger. Det sker i kraft af symbiose mellem mennesker i bygningerne, materialer og aktiv udnyttelse af sol og vindforhold.

– Vi har faktisk genopfundet ældgammel viden om klima og materialer og deres måder at samvirke på. I gammel tid var man ekstrem opmærksom på, hvordan en bygning skulle ligge i forhold til sol, vind og årstidernes skiften. Vinduer, hældninger på taget, murens tykkelse, ildstedernes placering, fordelingen af rummene – alt var konstrueret og placeret i forhold til vind og vejrforhold og årstider, fortæller Tue. Når man kombinerer denne viden med dagens muligheder for beregning og materialesammensætning kan man faktisk gøre en bygning til en plusleverandør af energi.

EFFEKT skal være med til at designe et 10.000 kvadratmeter stort science center i Sarpsborg i Norge, der skal demonstrere, hvordan en bygning kan reducere forbrug og producere mere energi, end den bruger.

Fremtidens by er i følge EFFEKT bæredygtig på mange planer – ikke mindst på det menneskelige, hvor det sociale aspekt vil gøre byen til en plusleverandør både af økonomi, miljø og god energi.

EFFEKT

EFFEKT blev stiftet i 2005 af de to arkitektstuderende Sinus Lynge og Tue Foged, og tegnestuen har deltaget i en lang række projekter og udstillinger bl.a.: Byens Rum, i samarbejde med DR2 (2005), O-City, samarbejde med Frederikssund kommune (2005), Bæredygtigt byudvikling i Kina, Arkitekturbiennalen i Bejing (2006), Den danske pavillon, Arkitekturbiennalen i Venedig (2006), CO-Evolution, Dansk Arkitekturcenter (2006), Metropolzonen København, udarbejdet for Københavns Kommune (2007) Sarpsborg Science Center, Norge (2007) Byens Rum, i samarbejde med DR2 (2005) og Connecting People ADPT, Københavns arkitektur og designdage (2007).

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook