Dome of Visions

Fremtiden for bæredygtig byudvikling

Dome of Visions er rammen om co-creation mellem visionære byudviklere på tværs af fag- og landegrænser. Projektet viser offensiv indstilling til at tage ansvar, ikke kun for et klimamæssigt bæredygtigt samfund, men også for det kulturelle liv i byens mellemrum.

Læs mere.
Gå på opdagelse på domeofvisions.dk

NXT: Ide og koncept, strategi og udvikling, kultur-kuratering, fagligt indhold, daglig drift, platform, filmproduktion, PR, medieredaktion og sociale medier.

MÅL: Byens borgere, kunder, medarbejdere, politikere, studerende, kulturorganisationer og netværk, presse, arkitekter, entreprenører og byplanlæggere

KUNDE: NCC AB

Papirøen

Storytelling om opførelsen af den nye Papirø

PAPIRØEN, som Christiansholm hedder i folkemunde, har i sin 300-årige historie fulgt Københavns forvandling fra industri- og havneby til en storby med pulserende byliv. Øen er med sin lange og varierede historie og sin unikke placering midt i Københavns Inderhavn et helt særegent sted i byen – og et sted, som forpligter.

I de kommende år skal PAPIRØEN udvikles til et tæt og oplevelsesrigt bykvarter for både beboere og besøgende med udgangspunkt i øens særlige beliggenhed, historie og atmosfære.

Gå på opdagelse på papirøen.dk

NXT: Storytelling

MÅL: Naboer, kommende beboere, interessenter i indre København

KUNDE: Danica Pension, UNIONKUL Holding, Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, NCC

Kronløbsøen

Storytelling om Danmarks Ø nummer 432

Over de næste år etableres Kronløbsøen, der skal forbinde Århusgadekvarteret og Sundmolen. Øen vil rumme bæredygtige boliger og udadvendt erhverv, der bliver skabt på en base med underjordisk parkeringshus i fire etager – beliggende under vandoverfladen og med plads til ca. 1.100 biler.

Vi går på opdagelse i det ekstraordinære byggeprojekt og dykker ned i de fortællinger, der omgiver projektet. Vi tager dig med ind bag byggepladshegnet, hvor du kan følge projektets fremdrift og blive klogere på byggeriets mange faglige kroge. På forskellig vis løfter vi sløret for det, du kan glæde dig til.

Gå på opdagelse på kronløbsbassinet.dk

NXT: Storytelling, AD, filmproduktion, platform, projektsekretariat

MÅL: Naboer, interessenter i Nordhavn

KUNDE: By & Havn, PensionDanmark, Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, NCC

BYGGEMATERIALERNE BELASTER KLIMAET

Podcast serie

Fremstillingen af byggematerialer står for 11 % af verdens samlede udslip af drivhusgasser. Ifølge FNs miljøorganisation UNEP. Og nogle forskere mener, at tallet er endnu højere. Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Derfor har FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører – Association of Consulting Engineers, Danish Building Centres og NCC produceret nogle podcasts, som gør os klogere på problemet og løsningen.

Lyt.

NXT: Idé- og koncept, medieredaktion, Podcast produktion

MÅL: Arkitekter, entreprenører, politikere og byplanlæggere

KUNDE: FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører – Association of Consulting Engineers, Danish Building Centres og NCC 

In 100 years – starting now
Reworking sustainability and growth (VELUX Fondene)

Fremtiden for bæredygtig vækst

En kontinuerlig samtale om long-term preferred futures for bæredygtige samfund. Projektet startede som et et årigt projekt med seminarrække og scenarioproces, der involverede flere hundrede eksperter på tværs af faggrænser. En Core Group arbejde sideløbende vha en back-casting proces med spørgsmålet om en eventuel rekommendering til Velux-fondende om støtte til opbygningen af et center for miljø og bæredygtighed i Danmark. Centertanken mundede ud i dannelsen af fonden Chora Connection / CHORA 2030.

Læs mere.
Gå på opdagelse.

NXT: Medudvikler af design og produktion af projekt, seminarrække og dokumentation. Udvikling af visuel ramme og projektidentitet, AD, magasin, PR

MÅL: Borgere, beslutningstagere, akademia, politikere, presse, NGO’ere, Velux Fondenes bestyrelse

PLATFORM: House of Futures

KUNDE: VELUX Fondene

Elsam

25 års energi-innovation forklaret

Elsam skulle vende sit image hurtigt i forbindelse med samlingen af den danske energisektor i 2005.

Essentialthinking: English edition

NXT: Idé- og koncept,  magasin, film, medieredaktion, PR, AD, platform og visualiseringer

MÅL: Politikere, presse og NGO’ere

KUNDE: Elsam

Co Create Construction

Samarbejde og formidling på tværs af faggrænser

Co-Create Construction er et samarbejds- og formidlingsprojekt, der med artikler, interviews, udstillinger, seminarer og konferencer vil pege på et nyt digitalt- og samarbejdsmæssigt kvantespring i byggeriet.

NXT: Idé- og koncept,  medieredaktion, PR, AD, platform og visualiseringer

MÅL: Arkitekter, entreprenører og byplanlæggere

KUNDE: NCC Construction Danmark

Novozymes

Satsningen på bioethanol

Som en af verdens største enzym-producenter har Novozymes en nøglerolle for udvikling af 2. generations biobrændstof og global CO2 reduktion. Strategien skulle præsenteres for aktionærerne ved den årlige generalforsamling.

NXT: Idé- og koncept,  præsentation, tale, film, AD, platform og visualiseringer

MÅL: Aktionærer, Politikere, presse og NGO’ere

KUNDE: Novozymes

Dong Energy

Fremtiden for Dong Energy

I forbindelse med dannelsen af DONG ENERGY skulle udvikles og præsenteres tre fremtidsscenarier for den nye topledelse

NXT: Scenariefortælling, AD, tekst, film, produktion

MÅL: Ledelse og medarbejdere

KUNDE: DONG ENERGY