BRANDING AND DEVELOPING
IN A WORLD OF
MEDIA, ARTS AND REBELLION

 

NXT [det næste] udvikler kreativ eksekvering af strategiske ledelses- og kommunikationsopgaver. Vi er en blandet skare af unge og ældre og forskellige baggrunde, og baserer vores tilgange på stor tværfaglighed. Vi abejder med rådgivning - ofte i meget lange forløb, visuelt design, tekstarbejde, politiske kontakter og PR. Vi har udviklet byscenen Dome of Visions, og fremtidslaboratoriet In 100 Years, og vi formidler i disse år transformationen af Papirøen i København, Kronløbsøen i Nordhavn og deltager med vores metode som officiel case i EU’s grønne omstillingsprojekt New European Bauhaus.

Storytelling
Vi har specialiseret os i produktion af interviews, portrætter, baggrundsartikler og historiefortælling. Vi har med tiden opbygget en af branchens mest erfarne journalist og PR-grupper bestående af skribenter med indsigt i kunst, klima, filosofi, politik og arkitektur.

Public Affairs
NXT Relations varetager politiske interesser igennem analysearbejde og netværk på Christiansborg, der er vores nabo. Nøglen er troværdighed gennem bred politisk indsigt, lang medieerfaring og specialiseret viden. Vi arbejder på tværs af brancher og sektorer, og har igennem årene særligt været involveret i bygge- og anlægssektoren, der har fået stigende politik bevågenhed i takt med øget fokus på grøn ansvarlighed.

Media Design
Vi designer og producerer kampagner, fotografisk arbejde, podcastserier, platform for kommunikation, filmproduktioner og SoMe strategier. Vi har særligt fokus på de kulturelle aspekter af klimakrisen, og vi udgiver desuden det trykte NXT Magazine, der gennem poesi, kritisk refleksion, taler og dybdegående artikler, udfolder de forskellige kompleksiteter ved den grønne transition.

Regenerative Placemaking
Stedets Væsen er en NXT-metode, der er med til at kortlægge et områdes stedbunde værdier ud fra dets historie, beboere, brugere, geografi og natur. Tilgangen bygger på et kunstnerisk udgangspunkt, og inddrager biodiversitet og cirkularitet som et regenerativt greb i udviklingen af byområder og byggeprojekter. Metoden danner oplæg til arkitekternes design og imødekommer tilpasning til kravene i EU’s nye klassificering af bæredygtige økonomiske aktiviteter (taxonomiforordningen).

NXT Community
Vi har gennem årene udviklet os til et bredt netværk af passionerede og visionære mennesker - nationalt såvel som internationalt på tværs af fagligheder, håndværk, udtryk og perspektiver. Vi værdsætter det fysiske møde og inviterer derfor ofte til salon, samtalemiddag, koncert og udstillinger i vores hus på Nybrogade. Vi holder på vigtigheden af kunsten som helt central, og søger konstant at deltage, udvikle og udveksle hvor vi kan. Mød NXT Community her.