NXT arbejder med strategiske branding- og kommunikationsopgaver for virksomheder, organisationer og kommuner gennem kreativ eksekvering og bearbejdning af strategier og ønskede positioner.

Vi har stadigt flere projekter, hvor kunst, oplevelser, performance og arkitektur indgår, og bryder nye grænser for kreativt arbejde, der kommer under radaren!

Journalistisk arbejde
NXT leverer velresearchet og klart formidlet journalistik, der spænder over flere genrer. Vi er specialiseret i produktion af interviews, portrætter, baggrundsartikler, historiefortælling og tendenshistorier. Vores journalistiske indhold er målrettet platforme som websites, sociale medier, aviser, magasiner, blogs og bøger.

NXT har med tiden opbygget en af branchens mest erfarne journalist og PR-grupper bestående af skribenter med speciale i journalistisk, kunst, kultur, byudvikling, filosofi, erhvervsliv, politik, arkitektur og performances.

Public Affairs
Varetagelse af dine politiske interesser som virksomhed, organisation eller kommune sker kun igennem en vedholden og analytisk indsats og fysisk tilstedeværelse på Christiansborg.

Nøglen er troværdighed gennem bred politisk indsigt, lang medieerfaring og relevant viden og timing. NXT har opbygget tillid og netværk på Borgen gennem konkrete og langvarige projekter, og vi kan derfor gøre din indflydelse gældende, hvis de rette omstændigheder er til stede.

Fremtidsprofilering
NXT har i en årrække produceret det internationalt anerkendte og prisvindende magasin FO Future Orientation for Instituttet for Fremtidsforskning. Vi er co-founder af House of Futures, der har sat nye standarder inden for ledelse, politikudvikling og fremtidsforskning. Vi indgår derfor ofte i vores kunders fremskudte positioner og medvirker til strategi- og forretningsudvikling.

Bagkataloget
NXT har i gennem årene løst research og formidlingsopgaver for forskellige kunder og sektorer som: Kunstakademiet, Carlsberg, Danske Bank, SEB, IKEA, KommuneForsikring, Københavns Kommune, H&M, Volvo, Telia, Kooperation, Pfizer, NCC i både Danmark, Norge og Sverige, Dong Energy, Kilroy travels International, Aarhus Kommune, ELSAM, Arla Foods, Instituttet for Fremtidsforskning, GlaxoSmithKline, Novozymes, VELUX Fondene og Fanø Kommune.

Kontakt os for referencer

NXT works with strategic branding and communication for companies, organizations and municipalities. We do this through creative execution and processing strategies and desired positions.

We have many projects where art, experience, performance art and architecture are integral parts. This helps us break new boundaries with creative work that flies under the radar!

Journalistic content
NXT delivers well-researched, clearly communicated journalism, across several genres. We specialize in interviews, portraits, background articles, storytelling and trend stories. Our journalistic content is rolled out on a variety of targeted platforms such as websites, social media, blogs, newspapers, magazines, and books.

Over time, NXT has built one of the industry's most experienced journalist+PR teams of writers specializing in journalism, art, culture, performance art, urban development, philosophy, business, politics, and architecture.

Public Affairs
Safeguarding your political interests as a company, organization or municipality requires a dogged and analytical effort and a physical presence at parliament and the ministries.

The key is credibility derived from broad political insight, long media experience and relevant knowledge and timing. NXT has built trust and networks at Christiansborg through concrete and long-term projects. So we can release your influence if the right conditions are present.

Futures profiling
For years, NXT produced the internationally-acclaimed and award-winning magazine FO - Future Orientation for the Copenhagen Institute for Futures Studies. Later, we co-founded the House of Futures, which set new standards in management, policy development and research about futures. As a result, we are often involved in helping clients find their futures and contribute to strategy and business development in light of these.

References 
NXT has carried out research and communication tasks across a range of sectors. Our past and present clients include: Royal Academy of Fine Arts, Carlsberg, Den Danske Bank, SEB, IKEA, KommuneForsikring, City of Copenhagen, H&M, Volvo, Telia, Kooperation, Pfizer, NCC in Denmark, Norway and Sweden, DONG Energy, Kilroy travels International, Aarhus Municipality, ELSAM, Arla Foods, Copenhagen Institute for Futures Studies, GlaxoSmithKline, Novozymes, the VELUX Foundation and Fanoe Municipality.

Contact us for references

NXT MAIN

Flemming Wisler
Stifter & Kreativ chef
Founder & Creative Head

Kontakt
wisler@nxtbrand.dk

Jan Egesborg
Seniorrådgiver, Public Affairs
Senior Advisor

Kontakt
jan@nxtbrand.dk

Stine Skøtt Olesen
Art Director & Illustrator

Kontakt
stine@nxtbrand.dk

1

Nikoline Kern
Projektleder
Project Manager

Kontakt
nikoline@nxtbrand.dk

trekant_per ver 3

Per Ullerichs
Public Affairs

Kontakt
ullerichs@nxtbrand.dk

Martin Voola
Koordinator

Kontakt
voola@domeofvisions.dk

NXT EXTENDED

Søren Egert
Journalist

23

Gry Worre Hallberg
Kurator, kunstner & forsker
Curator, artist and researcher

Dominic Balmforth
Arkitekt
Architect

Madeleine Kate
Filmskaber, kulturarbejder og lydpoet
Artist

Christian Engell
Internationalt orienteret high-performance-konsulent
Internationally-oriented high-performance consultant
DoubleYou

Rasmus Møller
International ledelseskonsulent
International Management Consultant
DoubleYou

Anders Søgaard
Konsulent
Consultant
DoubleYou

Mikkel Bonke
Talentudviklingskonsulent
Talent Consultant
DoubleYou

12

Luna Signe Hørdum
Projektleder, kreativ, tekstforfatter
Project Manager, Creative, Copywriter

Viktoria Skovhus
Kommunikatør, PR, projektledelse
Communication, PR, project management

NXT COMMUNITY

NXT har gennem årene udviklet sig til et bredt netværk af passionerede og visionære mennesker - nationalt såvel som internationalt. Mød flere af dem under vores Community.

Over the years, NXT has developed into a broad network of passionate and visionary people - both in Denmark and internationally. Meet more of them in our Community.