BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

NXT [det næste] arbejder med kreativ eksekvering af strategiske ledelses- og kommunikationsopgaver. Vi baserer vores tilgange på dyb viden og tværfaglighed og arbejder igennem visuelt design, tekstarbejde, politiske kontakter, PR og kunst. Vi har stadigt flere projekter, hvor regenerativt design møder kunstscenen, byrum møder det levede liv og hvor klimahåndtering udfordrer arkitektur og development. Vi har udviklet byscenen Dome of Visions, og fremtidslaboratoriet In 100 Years, og vi formidler i disse år transformationen af Papirøen i København og er udvalgt som officiel case under New European Bauhaus.

Public Affairs
NXT varetager politiske interesser igennem analysearbejde og netværk på Christiansborg. Nøglen er troværdighed gennem bred politisk indsigt, lang medieerfaring og relevant viden og timing. NXT Relations har opbygget tillid på Borgen gennem konkrete og langvarige projekter, og vi kan derfor gøre din indflydelse gældende, hvis de rette omstændigheder er til stede.

Media Design
Med en tværæstetisk tilgang designer og producerer NXT kampagner, nærværende fotografisk arbejde, podcastserier, platforme for kommunikation, kommercielle filmproduktioner og SoMe strategier. Vi har særligt fokus på de kulturelle aspekter af klimakrisen, og vi udgiver desuden det trykte NXT Magazine, der gennem poesi, kritisk refleksion, taler og dybdegående artikler, udfolder de forskellige kompleksiteter ved den grønne transition.

Regenerative Placemaking
NXT implementerer spekulative og regenerative greb i udviklingen af byområder, renoveringsarbejder og byggeprojekter rodfæstet i en lydhørhed overfor de stedsbundne kvaliteter og potentialer, som ethvert område holder på. Vi ønsker at styrke bevidstheden om de fællesskaber, der bebor pladserne på tværs af arter, og som indgår i vores arbejde med at genskabe forbindelsen mellem mennesker og det sted, hvor vi lever og arbejder.

Storytelling
NXT er specialiseret i produktion af interviews, portrætter, baggrundsartikler, historiefortælling og tendenshistorier. Vi har med tiden opbygget en af branchens mest erfarne journalist og PR-grupper bestående af skribenter med speciale i kunst, klima, kultur, byudvikling, filosofi, erhvervsliv, politik og arkitektur.

NXT Community
Vi har gennem årene udviklet os til et bredt netværk af passionerede og visionære mennesker - nationalt såvel som internationalt på tværs af fagligheder, håndværk, udtryk og perspektiver. Vi værdsætter det fysiske møde og inviterer derfor ofte til salon, samtalemiddag, koncert og udstillinger i vores hus på Nybrogade. Vi holder på vigtigheden af kunsten som helt central, og søger konstant at deltage, udvikle og udveksle hvor vi kan. Mød NXT Community her.

Bagkataloget
NXT har de sidste 20 år løst research og formidlingsopgaver for forskellige kunder og sektorer som: Kunstakademiet, Carlsberg, Danske Bank, SEB, IKEA, Københavns Kommune, H&M, Volvo, Telia, Kooperation, Pfizer, NCC i både Danmark, Norge og Sverige, Dong Energy, Kilroy travels International, Aarhus Kommune, ELSAM, Arla Foods, Instituttet for Fremtidsforskning, GlaxoSmithKline, Novozymes, VELUX Fondene og Fanø Kommune. Kontakt os for referencer