Stedets Væsen implementerer spekulative og regenerative greb i udviklingen af byområder og byggeprojekter, altid rodfæstet i en lydhørhed overfor de stedsbundne kvaliteter og stedets skjulte stemmer – de sociale, de sanselige, de historiske og de økologiske. I krydsfeltet mellem kunst, biodiversitet, cirkularitet og storytelling lytter vi til stedet med en sensitivitet overfor og en ambition om at vække de livgivende faktorer, som et hvert sted indeholder. Stedets Væsen foreslår en værdiforøgelse forankret i stedslighed og sigter mod en helhedsbetragtning af, hvad der opleves som værdifuldt levet liv i fremtidens bygninger og bymiljøer.

HAVEVÆRTEN / NEW EUROPEAN BAUHAUS

Med Haveværten (the Garden Caretaker) puster Stedets Væsen liv i en gammel figur, nemlig viceværten. Vi vækker borgeres omsorg for naturen gennem kunstnerisk praksis. Initiativet er et pilotprojekt i New European Bauhaus, og formålet er at skabe grønne, uimodståelige byrum med plads til fællesskaber – på tværs af arter.

Det første Haveværts-projekt finder sted i Herlev fra april 2023 til april 2024.

Journal om Stedets Væsen og Haveværten