Vi har samlet tanker og stemninger i vores nye tidsskrift The NXT. Med bidrag fra blandt andre billedkunstner Kirstine Bjerre, tale af Esther Kjeldahl, digte af Adrian Preisler, refleksioner fra forsker i kritik Rasmus Willig og mange flere fantastiske folk. Gennem kunst, filosofi og visuel aktivisme undersøger vi tiden og klimakrisen på tærsklen til det nye årti. Kom forbi Nybrogade og hent dit eksemplar eller skriv til stine@nxtbrand.dk for at få det tilsendt. Porto og administration for to eksemplarer 100 kr.

We have gathered thoughts and moods in our new magazine The NXT. With contributions from, among others, artist Kirstine Bjerre, speech by Esther Kjeldahl, poems by Adrian Preisler, reflections from researcher in critic Rasmus Willig and many more amazing people. Through art, philosophy and visual activism, we explore the time and climate crisis on the morning of a new decade. Drop by our headquarters to pick up your edition or write stine@nxtbrand.dk to order it. Postage and administration for two magazines 100 kr.