I andet oplag af vores tidskrift The NXT undersøger vi temaet Being of Place (Stedets Væsen). Gennem artikler, instruktioner, sansninger og billeder, udfolder vi, hvad et sted kan være. Med bidrag fra blandt andre filosof Benjamin Christensen, stemme-øvelser fra operasanger Lucie Cure, interview med stifter af Sisters Hope Gry Worre Hallberg, artikel om New European Bauhaus casen, Stedets Væsen, af kunstner Madeleine Kate McGowan, refleksioner fra tids-forsker Christina Berg Johansen og mange flere fantastiske stemmer. Gennem kunst, filosofi og visuel aktivisme ønsker vi at være med til at skabe et nyt sprog til en ny tid. Kom forbi Nybrogade og hent dit eksemplar eller skriv til laura@nxtbrand.dk for at få det tilsendt. Porto og administration for to eksemplarer: 100 kr.

In the second edition of our magazine The NXT we examine the theme Being of Place. Through articles, assignments, sensings and images, we unfold the many notions of place. With contributions from, among others, philosopher Benjamin Christensen, voice-engagements by operasinger Lucie Cure, interview with founder of Sisters Hope Gry Worre Hallberg, article about the New European Bauhaus case, Stedets Væsen, by artist Madeleine Kate McGowan, reflections from researcher in time Christina Berg Johansen and many more amazing people. Through art, philosophy and visual activism, we wish to explore a new laguage, for a new time. Drop by our headquarters to pick up your edition or write laura@nxtbrand.dk to order it. Postage and administration for two magazines 100 kr.