The melting platform manifesto

Vi står overfor en helt ny virkelighed, hvor klimaspørgsmålet er blevet mærkbart. Vores livsgrundlag mister langsomt sin bæreevne. Men selv om forandringernes nødvendighed netop nu tårner sig op i medier, til demonstrationer, på konferencer og i møder overalt, hvor vi færdes, har vi et liv, der skal leves imens. 

Vi har før kigget ind i store omvæltninger. Alene i det forrige århundrede havde vi tre verdenskrige – hvis vi tæller den kolde krig med. Vi levede under truslen om atomudslettelsen som et apokalyptisk mareridt. Endnu tidligere har menneskeheden stået overfor gigantiske omvæltninger under epidemier, religiøse opgør, krige og revolutioner. 

Men den afgørende forskel på datidens omkalfatringer og de klimaforandringer, vi nu står midt i, er, at vi hidtil selv har været herrer over situationen. Vi har kunnet lade være med at trykke på atomknappen. Vi har kunnet skabe en ny orden efter revolutionerne. Vente på, at pesten ville dø ud. Der var en tid bagefter, hvor livet ville vende tilbage, og jorden begynde at ligne sig selv.

Denne gang er drømmene om naturens store orden, som vi kender den, ikke givet på forhånd. Kan vi nå at stabilisere klimaforandringerne eller er vi allerede kommet for langt ud? Skal vi i virkeligheden indrette os på en fremtid, vi ikke genkender? Og er det nødvendigvis et mareridt? 

Kan vi bruge dette globale omstillingsprojekt til at fordele planetens goder på en ny måde, selv om planeten ser anderledes ud? Baggrunden er enormt dyster, men den grønne omstilling i sig selv kan rumme store perspektiver for dem, der vil være med, og dem, den påvirker.

Hvad kan de enkelte byer, virksomheder, politikere og institutioner deltage med? Hvad kan vi selv hver især gøre? 

Vi vil med viden, kunst og formidling være med til at fremmane et lys og et perspektiv i den fremtid, vi står overfor. Og ikke mindst i den hverdag vi er i lige nu! 

Vi står på en smeltende platform, men vi må ikke selv nedsmelte!


The NXT: Melting Platform

Vi har samlet tanker og stemninger, i vores nye tidsskrift The NXT. Med bidrag fra blandt andre billedkunstner Kirstine Bjerre, tale af Esther Kjeldahl, digte af Adrian Preisler, refleksioner fra forsker i kritik Rasmus Willig og mange flere fantastiske folk.

Udgivelsen udkommer den 23. januar. Se eventet på facebook.

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook