Samarbejde på tværs øger trygheden i boligområderne

–Vi har brug for et meget bedre samarbejde på tværs. Også mellem dem, der bygger, og dem, der drifter. Hvis driften svigter, kan du jo ha´ haft nok så gode planer i selve byggefasen, men hvis et boligområde ikke er ordentligt vedligeholdt, bliver det utrygt at færdes dér, siger Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium, som sammen med DAB og AlmenNet 15. september 2016 arrangerede kurset ”Bo Trygt – større tryghed i almene boligområder”.

–Arkitekten bestemmer, men kun inden for de rammer, bygherren, boligselskaberne og byplanlæggerne sætter. Entreprenøren er vigtig, fordi han kan sige , hvad der kan lade sig gøre ud fra den økonomi, vi har. Vi kan ha alle mulige ønsker, og noget kan være dyrt, men entreprenøren kan komme med forslag, der rent faktisk ikke fordyrer et byggeri. Fx kan han sige, at når vi alligevel skal bygge sådan og sådan, så kunne vi måske gøre det på netop denne måde, fordi vi har erfaring for, at det oven i det hele også skaber tryghed, anfører Ellen Højgaard Jensen.

Læs resten af artiklen om blandt andet forvandling, ingen plankeværker og beplantningsbælter på cocreateconstruction.dk

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook