NXT er et innovations- og brandingbureau optaget af den frie tænkning inden for kunst, arkitektur, formidling, politik og ledelse.

Vi tilbyder kreativ eksekvering og sparring på tværs af vores discipliner og internationale netværk til virksomheder, kommuner og mennesker, der skal præstere højt.

Vi tror, at forandringer og konkurrencekraft skabes med livsglæde, ansvarlighed og dyb viden om det, der driver verden af i morgen.

Velkommen i en lys fremtid ::

NXT Bureau
Rådgivning og eksekvering inden for kommunikation, medier, politik, strategi og ledelse

NXT Labs
Research, udvikling og prototyping inden for kunst, arkitektur, film, bæredygtig omstilling og videnskab

NXT Academy
Kursus, salon, foredrag og coaching

NXT Workspace
Arbejdspladser, mødested og oplevelser

NXT Community
København, Aarhus, Los Angeles, Paris, Kobe

NXT is an innovation and branding agency occupied by the free thinking in arts, architecture, communications, politics and management.

We offer creative execution and sparring across our disciplines and international networks for companies, municipalities and high performing people.

We believe that change and competitiveness are created by happiness, credibility and profound knowledge of what drives tomorrow.

Welcome in a bright future ::

NXT Agency
Consulting and execution in communications, media, politics, strategy and management

NXT Labs
Research, development and prototyping in arts, architecture, film, sustainability and science

NXT Academy
Courses, salon, lectures and coaching

NXT Workspace
Workplaces, venues and events

NXT Community
Copenhagen, Aarhus, Los Angeles, Paris, Kobe