Om lidt vender vi (måske) ryggen til virksomhederne

Når kemien opstår, så kan det mærkes. Og det kunne mærkes d. 22 maj, da projektleder i NXT, Nikoline Kern, og filmskaber og aktivist i Other Story, Madeleine Kate McGowan, mødtes med Esther Kjeldahl fra Den Grønne Studenterbevægelse, til årsmødet i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA). Lejligheden var, at Esther var inviteret til at dele sine refleksioner om klimakampen med de fremmødte aktører fra byggebranchen. Efter denne præsentation, bevægede de tre kvinder sig videre til Borups Højskole, til Det Levende Bord arrangementet, der på denne aften var dedikeret til ‘mad, bæredygtighed, værtskab’, og Madeleine Kate var inviteret til at holde en tale for den store forsamling. Esther har i den følgende tekst gjort sig nogle refleksioner over denne begivenhedsrige dag.

Der er sket en politisk vækkelse. Overalt blomstrer kritiske tanker op blandt ungdommen. Kritiske tanker om vores egen rolle i det samfund, vi er en del af, og kritiske tanker om dem, som har forvaltet samfundet før os. For i deres utrættelige arbejde med at bygge op og skabe rigdom glemte de at respektere balancen på kloden. De tog ikke balancen seriøst. Men det gør vi, de unge. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få balancen tilbage. 

To dage inden, Den Grønne Studenterbevægelse fyldte et år, var jeg derfor sammen med NXT inde hos Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar for at fortælle, hvad vi unge forventer af fremtidens virksomheder. Idéen var, at hvis de tilstedeværende, dvs. repræsentanter for samtlige dele af byggebranchen, forstod, hvor kritiske vi er over for virksomheder, der udelukkende tænker på sig selv og som ikke respekterer naturen, så er der en chance for, at branchen vil ændre sig. At virksomhederne vil tænke omstilling og miljø ind i alle beslutninger fremover.

Det var derfor vigtigt for mig at sikre, at de tilstedeværende forstod dybden og omfanget af det oprør, der nu er begyndt. At det svigt, vi har oplevet af dem, som har spildt deres magt og mulighed for at håndtere klimakrisen, har ført til en vigtig erkendelse: hvor galt det kan gå, hvis man ikke konstant holder fokus på det store perspektiv. Det perspektiv indebærer at overveje, hvad det er for en dagsorden, man støtter gennem det arbejde, man udfører, og hvilke konsekvenser ens handlinger har for balancen på kloden. For det gode liv handler om så meget mere end at forfremme sin egen position. Det samme gælder for den gode virksomhed i år 2019.

Om mit opråb rykkede noget, ved jeg endnu ikke. Jeg håber det. Men jeg fornemmede, at der blev lyttet til mig. Og da jeg spurgte, hvor mange der ligesom os unge mener, klimaforandringerne er et alvorligt problem, rakte næsten alle hånden op. Det er et godt udgangspunkt for den omstilling, der nu skal i gang.

Om aftenen tog vi til symposium på Johan Borups Højskole. Madeleine Kate læste op af et digt, hun havde skrevet. Det handlede om, at vi er ved at slukke for dyrenes lyde. For dyrenes lyde forsvinder jo i kraft af at arterne dør. Til slut sagde hun, at det er tid til at lade sig bevæge af den ulykke, der udspiller sig for øjnene og for ørerne af os. Og at det er tid til at tage en beslutning. 

Jeg har taget min. Jeg håber, byggebranchen tager sin.


Uddrag af ‘Tale til Ungdommen’ af Madeleine Kate

Vær ikke overrasket
over størrelsen af denne storm
Du har set den vokse.
Vi har set den komme.
Alle dine sanser synger det
Syng det sammen
i dybden
og nu
bevæg jer!
Beslut jer!


Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook