Om hundrede år

Artikel til The NXT Magazine – Melting Platform, der tager et tilbageblik på NXTs arkiv.

Hvordan ser verden ud om hundrede år? Vil vi overhovedet gerne vide det – og kan man sige noget fornuftigt om det? Udfordringen var enorm, da vi 2011 satte os for at begive os ud i dette tankeeksperiment. Rejsen var fantastisk, og måske fik vi et glimt af de mulige fremtider, vores efterkommere skal stå ansigt til ansigt med.

In 100 years starting now – #1 MIND THE LONG RUN, BABY!

En efterårsdag i 2007 fik København besøg af den tidligere amerikanske vicepræsident og senere præsidentkandidat ved valget i 2000, Al Gore. Han kom til byen i anledning af en dobbeltkonference, der blev holdt i Cirkus-bygningen, hvor den anden hovedtaler var den svenske topdiplomat Hans Blix. De skulle tale om to meget forskellige emner, og arrangørerne mente åbenbart ikke, at hverken Al Gore eller Hans Blix kunne fylde salen hver for sig.

Dette er i sig selv tankevækkende her tolv år senere, for Gores budskab fylder i dag det meste af vores dagsorden: Vi nærmer os en klimakatastrofe. Han ville fortælle os en ubekvem sandhed. Et budskab, der i 2007 ikke bare vare en ubekvem men måske snarere en ukendt sandhed!

Det var første gang, at jeg så en eksponentiel grafisk søjle af CO2 partikelforurening illustreret midt i det, der var min nære fremtid. En søjle af himmelske dimensioner men med helvedes konsekvenser inden for nutidens begivenhedshorisont. Al Gore kickstartede den dag en samfundsdebat i Danmark. Den satte vores fælles fremtid i perspektiv på en ny måde.

In 100 years starting now – #1 MIND THE LONG RUN, BABY!

Han brugte et af fremtidsforskningens grundparadigmer, at der findes to fremtider, den ureflekterede og lineære – og så den ønskede fremtid. Den eftertid, vi selv påvirker og sigter i mod. Han fremskrev jordens klima i to scenarier, et hvor vi fortsætter vores livsstil og forbrug uændret som nu. Og et, hvor vi aktivt arbejder os væk fra klimaforandringerne.

Han indgød os dermed et vist håb og viste, hvordan menneskeheden stadigvæk kunne nå at forhindre klimaets eksponentielle amokløb med den såkaldte wedge approach, der inddeler klimaforandringerne i overskuelige lagkagestykker.

Han forberedte os på den diskussion om prioriteringer og vækstbegrænsninger, som regeringen og Danmark lige nu, tolv år senere, skal forholde sig til, og som skal føre frem mod reduktionsmålet på 70 pct  og dermed en ønsket fremtid.

In 100 years starting now – #2 DOING GOOD, THANKS!

Denne vej – tak!

Den ubekvemme sandhed udlagt af en af verdens mest indflydelsesrige personer og den kandidat, der fik flest stemmer ved det amerikanske præsidentvalg i år 2000 og senere i 2007 fik Nobels Fredspris satte sig dybe spor. Særligt blandt en gruppe af virksomheder i salen.

Vi arbejdede dengang for Novozymes, der var midt i sin satsning på enzymer til bioethanol og for ELSAM, der med deep engineering forskede i at integrere det danske energisystem i en helt CO2 neutral løsning med enorme eksportperspektiver for grøn dansk teknologi. Projekter, der var forud for deres tid i en verden domineret af fossile brændstoffer og et finanssystem på steroider, der kollapsede året efter i 2008. Men projekter, som var perfekt timede i forhold til den kommende globale grønne omstilling.

In 100 years starting now – #2 DOING GOOD, THANKS!

Det blev dog en helt anden virksomhed, der i 2011 satte os i gang med at udfolde Al Gores tanker om den ønskede fremtid – nemlig VELUX – eller mere præcist VELUX-FONDEN og VILLUM-FONDEN.

Fondene bag den mægtige VELUX-koncern havde nye tildelingsområder i tankerne inden for miljøområdet og søgte en afklaring af de fremtidsperspektiver, der var mulige i en mere bæredygtig verden.

Det var en enorm udfordring for os, og vi samlede derfor en gruppe af tænkere, formidlere og kunstnere i fremtidslaboratoriet House of Futures og dannede projektet In 100 Years – Starting Now.

Vi udfordrede dermed os selv på at kunne sige noget om, i hvilke retninger verden ville bevæge sig inden for en horisont på 100 år. Hvordan verden ville kunne se ud i år 2112, hvis vi selv aktivt formede fremtiden.

In 100 years starting now – #2 DOING GOOD, THANKS!

Den store samtale

Fremtidsforskning er i sig selv en eksotisk størrelse omgivet med meget fascination, fordi feltet er åbent og organiseret frit uden for universitetsverdenen. Men gennem årene er feltet udviklet og anerkendt som en konkret og systematisk metode, der kan afdække muligheder hvis målet er at gøre fremtiden til et valg – og ikke et gætværk.

Vi besluttede derfor at invitere den vildeste gruppe af visionære, forskere, filosoffer og kreative, vi kunne komme i tanke om, ind i en sådan samtale. Endemålet skulle være at udvikle og præsentere alternative visioner for bæredygtige fremtider og stille dem bredt til rådighed for dem, der skulle træffe beslutninger på samfundet og erhvervslivets vegne.

Det hele skulle ske inden for et år, og en følgegruppe skulle vurdere, om formen kunne bære en videre udvikling i eget regi.

Vi var klar til at ryste os selv og ikke mindst VELUX-fondene i en tour de force, der i 2011 og 2012 vendte tingene på hovedet i et eksperiment, der ikke var set før.

In 100 years starting now – #3 NO FIXES, PAL!

Den mærkbare fremtid

Der er masser af konferencer, hvor man sidder og lytter til eksperterne, mødes med kolleger og går hjem og fortsætter med det, man altid har gjort. Konferencen i sig selv bliver handlingen og fører ikke til forandring. Vi bevæger os først, når markedskræfterne begynder at trække.

Dermed overlader vi udviklingen til pengenes logik, og det handler først og fremmest om økonomisk afkast!

Denne erkendelse lå som grundlag for at gøre tingene helt anderledes. Vi ville for det første ta’ os den nødvendige tid. Vi afsatte derfor et helt år til undersøgelsen og til arbejdet med at bearbejde input og samtaler.

In 100 years starting now – #3 NO FIXES, PAL!

Vi ville samtidigt invitere bredt aldersmæssigt, over mange fagligheder og internationalt. Men den mest afgørende faktor var, at vi ville gøre emnerne, spørgsmålene og dilemmaerne mærkbare for deltagerne.

House of Futures rummede stærke analytiske kompetencer med mange års erfaring i fremtidsforskning og klassisk formidling, men også et helt nyt aspekt – performance. Med denne sammensætning og med en utraditionel tilgang til analyse og arbejdsfælleskab i det hele taget kunne vi hensætte projektets deltagere i en tilstand af vidensopsamling, holdningsbevidsthed og følelsesmæssig engagement, der ikke var prøvet før.

Vi åbnede for nogle ekstra kanaler hos deltagerne og gjorde emnet og tilstedeværet intenst og nærværende under de konferencer, vi afviklede!

In 100 years starting now – #3 NO FIXES, PAL!

Fire afgørende møder og to mål

Over en periode på et år holdt vi fire seminarer fire forskellige steder med fire forskellige temaer, og med flere end 170 forskellige deltagere fra hele verden.

Vi ville blandt andet have svar på tre afgørende spørgsmål:

  • Hvordan kan vi opretholde, udvikle og berige den menneskelige eksistens med de begrænsede ressourcer, vi har på jorden?
  • Hvad kræver det at sammen skabe langsigtede bæredygtige samfund i vækst og udvikling?
  • Hvad er vores foretrukne bæredygtige fremtid?

Endemålet skulle være at udvikle alternative visioner for bæredygtige samfund, og præsentere dem generelt og for beslutningstagere i den offentlige og private sektor.

In 100 years starting now – #4 IT’S OUR FUTURE, LOVE!

Dernæst at undersøge om VELUX-fondene burde støtte etableringen af et center for miljø og bæredygtighed i Danmark.

Rejsen begyndte i foråret 2011 og endte i foråret 2012 med en række erkendelser, oplevelser og konklusioner, der førte til, at vi kunne præsentere projektets følgegruppe for både forskellige bud og svar på vores spørgsmål og for to scenarier for fremtiden i 2112.

Vi kunne også anbefale VELUX-fondene at fundere et center, en handletank – for at videreudvikle sporene frem mod bæredygtige samfund afspejlet af perspektiverne i de to scenarier. Dette førte i 2014 til etableringen af udviklingsvirksomheden Chora 2030, der de seneste år har fokuseret på bæredygtig omstilling i regi af FN’s verdensmål.

In 100 years starting now – #4 IT’S OUR FUTURE, LOVE!

in100Y.dk

Projektet og dets vilde liv og efterliv kan besøges i skyen, hvor også publikationer og scenarier præsenteres.

Det blev en oplevelse for livet for alle os, der var med til at iscenesætte en ny måde at skabe fællesskaber på og at knytte performancestrategier sammen med hårde dilemmaer og fremtidsforskningens værktøjer.

Jeg tror også, at det blev en stor oplevelse for de fleste af deltagerne.

Det lykkedes at overskride det forventelige og at sende folk hjem med en mærkbar stillingtagen til blandt andet de fremtidsperspektiver, som Al Gore havde malet så tydeligt op fire år før, og som i den grad sætter dagsordenen i dag.

In 100 years starting now – #4 IT’S OUR FUTURE, LOVE!

For os hos NXT cementerede projektet en afgørende filosofi om at inddrage både kunst, performance og fremtid i vores arbejde med at overskue verden foran os og omsætte den til brugbare fortællinger, visioner og strategier.

Men mest af alt lærte det magiske år os at elske livet og ære vores blå planet. Dette blev blandt andet sat i perspektiv af professor i geologi Minik Rossing, der satte jordens ufatteligt lange udvikling i perspektiv med sine fortællinger.

En sort streg på en blotlagt klippeside viste jordens første masseuddøen. Årsagen var dannelsen af ilt. Den ilt, som vi i dag forbinder med alt liv.

In 100 years starting now – #4 IT’S OUR FUTURE, LOVE!

About the seminars

Mind the long run, baby!
Copenhagen Seminar #1, 8-9 June 2011:

Key words: Systemic change processes, holistic and
visionary thinking, visioning, foresight, alternative futures

The first seminar will explore the foundations of growth/development from an interdisciplinary, structural and global perspective. The purpose of the seminar is to sketch out the big picture and map structural directions for sustainable growth of the future.

On the first day of the seminar, speakers will address issues such as societal transformations, preferred futures, the relationship between man and nature, sustainable leadership and new directions for sustainability and economics. Focus will be on what “sustainability” and “growth” means, and we will be working with drivers and uncertainties for sustainable growth in the long run. This work will continue on day two, where participants in different working sessions will discuss drivers and foresight knowledge within the areas of culture and consciousness,  nature and science, societies and economics.

Videos from the day.
Including interviews with: Pernille Blach Hansen, Hans-Henrik Samuelsen, Tor Nørretranders, Steen Hildebrandt, Martin Lidegaard, Claus Stig Pedersen, Karen Blincoe, Wendy Schuttz, Carsten Rahbek.


Doing good, thanks!
Copenhagen Seminar #2, 21-22 September 2011

Key words: Actor perspective, social innovation, new policy and business models, happiness and well-being, sustainable leadership and management, organisational and enterprise design.

The second seminar will explore possibilities and conditions for sustainable growth in companies, organisations and institutions. The purpose of the seminar is to look at particular cases of policy and business models that work sustainably in practice and discuss what is needed to extend those to other areas, countries and organisations.

Videos seminar 2
E.g. Advancing Sustainable Societies – Robert Costanza


No fixes, pal!
Copenhagen Seminar #3, 2-3 November 2011

Key words: Nature, environment, climate, energy,
resources, technology, urbanisation, food and transport.

Sustainable technologies will be a prerequisite for growth and welfare worldwide: Global climate changes, continued human population growth, increased urbanisation, and a subsequent growing demand for energy on the decades to come all put an enormous pressure int eh world’s political and economic stability. The third seminar will focus on issues relating to technological challenges and opportunities in different economies, political systems and ecosystems.

Videos from the seminar
E.g. The Mystery of Acorn Falls, Carsten Rahbek – Nature is Change, Wes Jackson – Nature as Teacher, Søren Hermansen – Transforming Local Environments


It’s our future, love!
Copenhagen Seminar #4, 18-19 January 2012

Key words: Consumption, world values, human nature and consciousness, public awareness, social media, deep listening and framing

The fourth and final seminar will focus on people and mindsets, which are at the heart of determining the purpose of economic activities. They are crucially important to the issue of whether and how we can succeed in changing our present growth trajectory.

Video seminar 4


Future mind tours, Büro Reisende

Future Mind Tours travels within the human body and mind in order to dive into the conscious and subconscious. Through generations our special technique has been explored and evolved and we are now the proud owners of a Subtrønic Model 645©. This allows us to investigate your inner human landscape on the most comfortable journey and almost without any complications. However, sometimes our presence might manifest as disturbances*. The most sublime outcome of this journey is a mind shift in the specific Reisende potentially resulting in a shift in paradigms in the external social landscape.

*Subject-reports state following symptoms:
Overwhelming inspirations, headaches, moments of spontaneous enlightenment, symbolically loaded dreams, hallucinatory shivers, stutters, butterflies in the stomach, incredible teamwork, memory loss, fever, diarrhea and inexplicable rashes. If you experience symptoms that are not listed here please report back to Future

Mind Tours, Büro Reisende.

Explore the performative framning:

Performing the future. Experimental futures studies.
By Gry Worre Hallberg, Madeleine Kate McGowan,
Inge Gerner Nielsen and Gitte Larsen

The Transformative Impact of Future Mind Tours.
 
By Inga Gerner Nielsen and Gry Worre Hallberg

Sensing the future. By Inga Gerner Nielsen


ISSUES: This way please

Download pdf 

Content:
Intro. Myth of Mellon. A story about transition. By Ole Fogh Kirkeby
Big picture thinking. Broadening the agenda of Sustainability and growth. Editorial by Steen Svendsen and Gitte Larsen
10 short stories about sustainability and growth. Industrial ecology/ Cradle to Cradle Denmark/ Samsoe’s 2030 vision: Independent of fossil fuels/ Transition Towns/ Nature Rights – in Bolivia/ Novozymes in Africa/ The 4th Bin/ The People’s supermarket/ Occupy Wall Street/ The Future We Want

SCENARIOS TOWARDS 2112. PREFERRED FUTURES FOR SUSTAINABLE SOCIETIES IN 100 YEARS.
Welcome to the futures
Baseline scenario. Building blocks for long-term preferred futures.
Introduction to the two scenarios.
Man-made world. The light-toch society.
Power of nature. Living in oneness.
Overview of the scenarios.
This way, please! How to use the scenarios.

FACTS ABOUT THE project ‘in 100 years’
A one year conversation
Shortcut to the ‘In100years’ project
The Core GroupFuture Mind Tours – 4 tailor-made performance installations of In100y
In100years: productions and findings.
What participants say

A la carte articles
Living in a time of transformation. By Søren Steen Olsen
Concepts of sustainability. By Søren Steen Olsen
Release our resources, make more use. By Dominic Balmforth
Paths are made by walking. Interview with Martin Lidegaard, Danish Minister for Climate and Energy. By Søren Steen Olsen and Steen Svendsen
How do mindsets shift? By Ole Fogh Kirkeby
Performing the future. Experimental futures studies. By Gry Worre Hallberg, Madeleine Kate McGowan, Inge Gerner Nielsen and Gitte Larsen
The Transformative Impact of Future Mind Tours. By Inga Gerner Nielsen and Gry Worre Hallberg
Biology towards 20112: DEALING WITH THE UNKNOWN. Interview with Professor of Biology Carsten Rahbek. By Steen Svendsen
Time with time. Interview with Martin Manthorpe, NCC Denmark. By Flemming Wisler
Sensing the future. By Inga Gerner Nielsen
Taste the new mindset. Interview with amongst others Carla Cammilla Hjort. By Madeleine Kate McGowan
Urban minds. By Dominic Balmforth
Narci-city or Theatrum Mundi? The urban stage of the future. By Andrew Todd
Wisdom Council. By Gitte Larsen
The significant event. Establishing universes, creating movements. By Gry Worre Hallberg

Comments
THE NEW WORLD CITIZENS. By Steen Hildebrandt
Let it become! By Rasmus Ejrnæs
HAPPY NATIONS. By Dr. Saamdu Chetri
A TRULY HOLISTIC CONCEPTION OF NATURE. By Hans Fink
100 Years Reflection. By Joseph Bragdon
A Letter for the Hopeful Inhabitants of the Anthropocene. By John Fullerton
Achieving sustainability. By Kathrine Richardson
The last 100 years: looking back from 2112. By Hardin Tibbs
Fuel the future by the power of the imagination. By Minik T. Rosing
SUSTAINABILITY – EACH GENERATION’S RESPONSIBILITY. By Peder Andersen
A respectful view of nature. By Ole Jensen
Be the change! By Camilla Bjerre
Renewal Through “commonality communities”. By Malene Annikki Lundén and Søren Hermansen
A new lifestyle. By Thomas Færgeman
The solutions generation. By Robert Costanza
A vision of life in 100 years in the city of ‘acorn falls’. By Wendy L. Schultz


Pre-analysis article: Approaches and methodology
How we use Futures Studies methods
Keywords: Project elements, knowledge development, futures studies, scenarios, the seminars.
download article in english

Pre-analysis article: Art and consciousness
The relationship between humans and nature from 1812 to 2112
Consciousness is an elusive concept, and as such, most attempts to define it do so in relation to something else. In this article the object in relation to which consciousness is defined is Arts and cultural history, and so this article will present art in a baseline scenario from 1812 to 2112 in order to extract an understanding of the changes in consciousness underlying or entwined in the cultural evolution. Furthermore, changes within the art world points at changes of importance with regard to our conception of nature and body. This is specifically relevant in relation to our investigation of sustainability and growth in the In100Years-project.
download abstract in english
download article in danish

Pre-analysis article: Economic Growth: Good, bad or ugly?
The purpose of growth and happiness research and normative positions on econmic growth
Economic activity is a question of attaining outputs by means of input. What is regarded as input and output is not only a technical consideration, but also a moral one. The way, however, that input is transformed to output can be classified in four categories, some of which are more compatible with sustainability than others. This classification divides growth into extensive versus intensive growth and material versus immaterial growth.
download abstract in english
download article in danish

Pre-analysis article: The next Transformations
The imperative of transforming economy, society and lifestyles isn’t a unique challenge for our time – it’s a condition of existence. It’s not a question of if, but how our society will change, and how we want it to change. We have to accept major changes in the next 100 years, but know that the last 100 years had an equally massive transformation – as did the 100 years before that.
download abstract in english
download article in danish

Pre-analysis article: From Malthus to Brundtland and Beyond
Growth, progress and sustainability in the long run
Can growth continue? 200 years ago, Malthus answer was a resounding no. With limited land to sustain the population growth brought about by higher living  standards, Malthus predicted that growth would stall as higher populations would result in lower living standards. Since then population growth has not only continued, but also surpassed by the economic growth.
download abstract in english
download article in danish

Pre-analysis article: Concepts of sustainability
Sustainability versus growth
The Brundtland commission kicked off the global agenda of sustainability (1978), and therefore we base our concept in their definition of sustainability, which is: “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” This is of course a general and unspecified approach – what are the needs of the present? How far do future generations reach?
download abstract in english
download article in danish

Pre-analysis article: Measuring Growth
This is not economic growth
Economic growth as a concept is deeply riddled with problems. The word growth implies that there is a thing getting bigger, but the economy is not a thing – it’s a complex network, untold numbers of products and services, some of which will expand while others decline, some emerge and some fades.
download abstract in english
download article in danish
Do also read the article summing up the critique of GNP from the French Commission “GNP is not happiness”

In 100 years seminar 4
The project ”in 100 years – starting now” is focusing on big picture thinking about preferred futures for sustainable societies in the long run. On seminar 4 “It’s our future, love!”, held 18-19 January at Carlsberg Academy, 80 scholars, desicion makers, practitioners and other visionaries participated in the one-year conversation about preferred futures 2112. Get a sneak peak into the process and results of this seminar.

In 100 years seminar 3
download pdf of the article

In 100 years seminar 2
download pdf of the article


Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook