Om hundrede år

Artikel til The NXT Magazine, der tager et tilbageblik på NXTs arkiv.

Hvordan ser verden ud om hundrede år? Vil vi overhovedet gerne vide det – og kan man sige noget fornuftigt om det? Udfordringen var enorm, da vi 2011 satte os for at begive os ud i dette tankeeksperiment. Rejsen var fantastisk, og måske fik vi et glimt af de mulige fremtider, vores efterkommere skal stå ansigt til ansigt med.

In 100 years starting now – #1 MIND THE LONG RUN, BABY!

En efterårsdag i 2007 fik København besøg af den tidligere amerikanske vicepræsident og senere præsidentkandidat ved valget i 2000, Al Gore. Han kom til byen i anledning af en dobbeltkonference, der blev holdt i Cirkus-bygningen, hvor den anden hovedtaler var den svenske topdiplomat Hans Blix. De skulle tale om to meget forskellige emner, og arrangørerne mente åbenbart ikke, at hverken Al Gore eller Hans Blix kunne fylde salen hver for sig.

Dette er i sig selv tankevækkende her tolv år senere, for Gores budskab fylder i dag det meste af vores dagsorden: Vi nærmer os en klimakatastrofe. Han ville fortælle os en ubekvem sandhed. Et budskab, der i 2007 ikke bare vare en ubekvem men måske snarere en ukendt sandhed!

Det var første gang, at jeg så en eksponentiel grafisk søjle af CO2 partikelforurening illustreret midt i det, der var min nære fremtid. En søjle af himmelske dimensioner men med helvedes konsekvenser inden for nutidens begivenhedshorisont. Al Gore kickstartede den dag en samfundsdebat i Danmark. Den satte vores fælles fremtid i perspektiv på en ny måde.

In 100 years starting now – #1 MIND THE LONG RUN, BABY!

Han brugte et af fremtidsforskningens grundparadigmer, at der findes to fremtider, den ureflekterede og lineære – og så den ønskede fremtid. Den eftertid, vi selv påvirker og sigter i mod. Han fremskrev jordens klima i to scenarier, et hvor vi fortsætter vores livsstil og forbrug uændret som nu. Og et, hvor vi aktivt arbejder os væk fra klimaforandringerne.

Han indgød os dermed et vist håb og viste, hvordan menneskeheden stadigvæk kunne nå at forhindre klimaets eksponentielle amokløb med den såkaldte wedge approach, der inddeler klimaforandringerne i overskuelige lagkagestykker.

Han forberedte os på den diskussion om prioriteringer og vækstbegrænsninger, som regeringen og Danmark lige nu, tolv år senere, skal forholde sig til, og som skal føre frem mod reduktionsmålet på 70 pct  og dermed en ønsket fremtid.

In 100 years starting now – #2 DOING GOOD, THANKS!

Denne vej – tak!

Den ubekvemme sandhed udlagt af en af verdens mest indflydelsesrige personer og den kandidat, der fik flest stemmer ved det amerikanske præsidentvalg i år 2000 og senere i 2007 fik Nobels Fredspris satte sig dybe spor. Særligt blandt en gruppe af virksomheder i salen.

Vi arbejdede dengang for Novozymes, der var midt i sin satsning på enzymer til bioethanol og for ELSAM, der med deep engineering forskede i at integrere det danske energisystem i en helt CO2 neutral løsning med enorme eksportperspektiver for grøn dansk teknologi. Projekter, der var forud for deres tid i en verden domineret af fossile brændstoffer og et finanssystem på steroider, der kollapsede året efter i 2008. Men projekter, som var perfekt timede i forhold til den kommende globale grønne omstilling.

In 100 years starting now – #2 DOING GOOD, THANKS!

Det blev dog en helt anden virksomhed, der i 2011 satte os i gang med at udfolde Al Gores tanker om den ønskede fremtid – nemlig VELUX – eller mere præcist VELUX-FONDEN og VILLUM-FONDEN.

Fondene bag den mægtige VELUX-koncern havde nye tildelingsområder i tankerne inden for miljøområdet og søgte en afklaring af de fremtidsperspektiver, der var mulige i en mere bæredygtig verden.

Det var en enorm udfordring for os, og vi samlede derfor en gruppe af tænkere, formidlere og kunstnere i fremtidslaboratoriet House of Futures og dannede projektet In 100 Years – Starting Now.

Vi udfordrede dermed os selv på at kunne sige noget om, i hvilke retninger verden ville bevæge sig inden for en horisont på 100 år. Hvordan verden ville kunne se ud i år 2112, hvis vi selv aktivt formede fremtiden.

In 100 years starting now – #2 DOING GOOD, THANKS!

Den store samtale

Fremtidsforskning er i sig selv en eksotisk størrelse omgivet med meget fascination, fordi feltet er åbent og organiseret frit uden for universitetsverdenen. Men gennem årene er feltet udviklet og anerkendt som en konkret og systematisk metode, der kan afdække muligheder hvis målet er at gøre fremtiden til et valg – og ikke et gætværk.

Vi besluttede derfor at invitere den vildeste gruppe af visionære, forskere, filosoffer og kreative, vi kunne komme i tanke om, ind i en sådan samtale. Endemålet skulle være at udvikle og præsentere alternative visioner for bæredygtige fremtider og stille dem bredt til rådighed for dem, der skulle træffe beslutninger på samfundet og erhvervslivets vegne.

Det hele skulle ske inden for et år, og en følgegruppe skulle vurdere, om formen kunne bære en videre udvikling i eget regi.

Vi var klar til at ryste os selv og ikke mindst VELUX-fondene i en tour de force, der i 2011 og 2012 vendte tingene på hovedet i et eksperiment, der ikke var set før.

In 100 years starting now – #3 NO FIXES, PAL!

Den mærkbare fremtid

Der er masser af konferencer, hvor man sidder og lytter til eksperterne, mødes med kolleger og går hjem og fortsætter med det, man altid har gjort. Konferencen i sig selv bliver handlingen og fører ikke til forandring. Vi bevæger os først, når markedskræfterne begynder at trække.

Dermed overlader vi udviklingen til pengenes logik, og det handler først og fremmest om økonomisk afkast!

Denne erkendelse lå som grundlag for at gøre tingene helt anderledes. Vi ville for det første ta’ os den nødvendige tid. Vi afsatte derfor et helt år til undersøgelsen og til arbejdet med at bearbejde input og samtaler.

In 100 years starting now – #3 NO FIXES, PAL!

Vi ville samtidigt invitere bredt aldersmæssigt, over mange fagligheder og internationalt. Men den mest afgørende faktor var, at vi ville gøre emnerne, spørgsmålene og dilemmaerne mærkbare for deltagerne.

House of Futures rummede stærke analytiske kompetencer med mange års erfaring i fremtidsforskning og klassisk formidling, men også et helt nyt aspekt – performance. Med denne sammensætning og med en utraditionel tilgang til analyse og arbejdsfælleskab i det hele taget kunne vi hensætte projektets deltagere i en tilstand af vidensopsamling, holdningsbevidsthed og følelsesmæssig engagement, der ikke var prøvet før.

Vi åbnede for nogle ekstra kanaler hos deltagerne og gjorde emnet og tilstedeværet intenst og nærværende under de konferencer, vi afviklede!

In 100 years starting now – #3 NO FIXES, PAL!

Fire afgørende møder og to mål

Over en periode på et år holdt vi fire seminarer fire forskellige steder med fire forskellige temaer, og med flere end 170 forskellige deltagere fra hele verden.

Vi ville blandt andet have svar på tre afgørende spørgsmål:

  • Hvordan kan vi opretholde, udvikle og berige den menneskelige eksistens med de begrænsede ressourcer, vi har på jorden?
  • Hvad kræver det at sammen skabe langsigtede bæredygtige samfund i vækst og udvikling?
  • Hvad er vores foretrukne bæredygtige fremtid?

Endemålet skulle være at udvikle alternative visioner for bæredygtige samfund, og præsentere dem generelt og for beslutningstagere i den offentlige og private sektor.

In 100 years starting now – #4 IT’S OUR FUTURE, LOVE!

Dernæst at undersøge om VELUX-fondene burde støtte etableringen af et center for miljø og bæredygtighed i Danmark.

Rejsen begyndte i foråret 2011 og endte i foråret 2012 med en række erkendelser, oplevelser og konklusioner, der førte til, at vi kunne præsentere projektets følgegruppe for både forskellige bud og svar på vores spørgsmål og for to scenarier for fremtiden i 2112.

Vi kunne også anbefale VELUX-fondene at fundere et center, en handletank – for at videreudvikle sporene frem mod bæredygtige samfund afspejlet af perspektiverne i de to scenarier. Dette førte i 2014 til etableringen af udviklingsvirksomheden Chora 2030, der de seneste år har fokuseret på bæredygtig omstilling i regi af FN’s verdensmål.

In 100 years starting now – #4 IT’S OUR FUTURE, LOVE!

in100Y.dk

Projektet og dets vilde liv og efterliv kan besøges i skyen, hvor også publikationer og scenarier præsenteres.

Det blev en oplevelse for livet for alle os, der var med til at iscenesætte en ny måde at skabe fællesskaber på og at knytte performancestrategier sammen med hårde dilemmaer og fremtidsforskningens værktøjer.

Jeg tror også, at det blev en stor oplevelse for de fleste af deltagerne.

Det lykkedes at overskride det forventelige og at sende folk hjem med en mærkbar stillingtagen til blandt andet de fremtidsperspektiver, som Al Gore havde malet så tydeligt op fire år før, og som i den grad sætter dagsordenen i dag.

In 100 years starting now – #4 IT’S OUR FUTURE, LOVE!

For os hos NXT cementerede projektet en afgørende filosofi om at inddrage både kunst, performance og fremtid i vores arbejde med at overskue verden foran os og omsætte den til brugbare fortællinger, visioner og strategier.

Men mest af alt lærte det magiske år os at elske livet og ære vores blå planet. Dette blev blandt andet sat i perspektiv af professor i geologi Minik Rossing, der satte jordens ufatteligt lange udvikling i perspektiv med sine fortællinger.

En sort streg på en blotlagt klippeside viste jordens første masseuddøen. Årsagen var dannelsen af ilt. Den ilt, som vi i dag forbinder med alt liv.

In 100 years starting now – #4 IT’S OUR FUTURE, LOVE!

About the seminars

Mind the long run, baby!
Copenhagen Seminar #1, 8-9 June 2011:

Key words: Systemic change processes, holistic and
visionary thinking, visioning, foresight, alternative futures

The first seminar will explore the foundations of growth/development from an interdisciplinary, structural and global perspective. The purpose of the seminar is to sketch out the big picture and map structural directions for sustainable growth of the future.

On the first day of the seminar, speakers will address issues such as societal transformations, preferred futures, the relationship between man and nature, sustainable leadership and new directions for sustainability and economics. Focus will be on what “sustainability” and “growth” means, and we will be working with drivers and uncertainties for sustainable growth in the long run. This work will continue on day two, where participants in different working sessions will discuss drivers and foresight knowledge within the areas of culture and consciousness,  nature and science, societies and economics.

Videos from the day.
Including interviews with: Pernille Blach Hansen, Hans-Henrik Samuelsen, Tor Nørretranders, Steen Hildebrandt, Martin Lidegaard, Claus Stig Pedersen, Karen Blincoe, Wendy Schuttz, Carsten Rahbek.


Doing good, thanks!
Copenhagen Seminar #2, 21-22 September 2011

Key words: Actor perspective, social innovation, new policy and business models, happiness and well-being, sustainable leadership and management, organisational and enterprise design.

The second seminar will explore possibilities and conditions for sustainable growth in companies, organisations and institutions. The purpose of the seminar is to look at particular cases of policy and business models that work sustainably in practice and discuss what is needed to extend those to other areas, countries and organisations.

Videos seminar 2
E.g. Advancing Sustainable Societies – Robert Costanza


No fixes, pal!
Copenhagen Seminar #3, 2-3 November 2011

Key words: Nature, environment, climate, energy,
resources, technology, urbanisation, food and transport.

Sustainable technologies will be a prerequisite for growth and welfare worldwide: Global climate changes, continued human population growth, increased urbanisation, and a subsequent growing demand for energy on the decades to come all put an enormous pressure int eh world’s political and economic stability. The third seminar will focus on issues relating to technological challenges and opportunities in different economies, political systems and ecosystems.

Videos from the seminar
E.g. The Mystery of Acorn Falls, Carsten Rahbek – Nature is Change, Wes Jackson – Nature as Teacher, Søren Hermansen – Transforming Local Environments


It’s our future, love!
Copenhagen Seminar #4, 18-19 January 2012

Key words: Consumption, world values, human nature and consciousness, public awareness, social media, deep listening and framing

The fourth and final seminar will focus on people and mindsets, which are at the heart of determining the purpose of economic activities. They are crucially important to the issue of whether and how we can succeed in changing our present growth trajectory.

Video seminar 4


Future mind tours, Büro Reisende

Future Mind Tours travels within the human body and mind in order to dive into the conscious and subconscious. Through generations our special technique has been explored and evolved and we are now the proud owners of a Subtrønic Model 645©. This allows us to investigate your inner human landscape on the most comfortable journey and almost without any complications. However, sometimes our presence might manifest as disturbances*. The most sublime outcome of this journey is a mind shift in the specific Reisende potentially resulting in a shift in paradigms in the external social landscape.

*Subject-reports state following symptoms:
Overwhelming inspirations, headaches, moments of spontaneous enlightenment, symbolically loaded dreams, hallucinatory shivers, stutters, butterflies in the stomach, incredible teamwork, memory loss, fever, diarrhea and inexplicable rashes. If you experience symptoms that are not listed here please report back to Future

Mind Tours, Büro Reisende.

Explore the performative framning:

Performing the future. Experimental futures studies.
By Gry Worre Hallberg, Madeleine Kate McGowan,
Inge Gerner Nielsen and Gitte Larsen

The Transformative Impact of Future Mind Tours.
 
By Inga Gerner Nielsen and Gry Worre Hallberg

Sensing the future. By Inga Gerner Nielsen

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook