Ny ph.d. samler op på godt fem års arbejde med Dome of Visions

I det tidlige forår 2013 åbnede Dome of Visions på Krøyers Plads i København. En transparent kuppel, en klimaskærm, et drivhus, en halv fodbold – den populære nyskabelse kom på manges læber. Dermed fik byen, beboerne og reelt hele Danmark serveret et anderledes og nytænkende mulighedernes hus.

Og nu har domens kunstneriske leder og kurator, Gry Worre Hallberg, forsvaret sin ph.d., der beskriver det, som domen bl.a. gjorde: åbnede en dør og et rum til det sanselige og poetiske, som stimulerede en form for forbundethed. 

Dome of Visions så sig selv som et opdateret forsamlingshus med et meget afvekslende kurateret indhold. Hvis du ville gøre brug af bygningen, ville domens kuratoriske team åbne dialog om indholdet ud fra den tematiske kuratoriske ramme med fokus på bæredygtighed, urbanitet og sanselighed. Fra listen over de meget forskelligt afviklede arrangementer kan nævnes: koncerter, yoga, debat om byudvikling, tango, seminarer, mad og musik fra Fanø, bæredygtighed på tværs, dans på line, lysfest, meditation og byplanlægning.

Åbne sanselige rum

Gry Worre Hallbergs ph.d. bærer titlen Sensuous Society – Carving the Path towards a more sustainable future through aesthetic inhabitation stimulating ecologic connectedness.

Hun forstår Sensuous Society som en potentiel fremtidig verden, hvor den sanselige og poetiske dimension er i centrum, og i Dome of Visions blev dette aktiveret i den kuratoriske, kunstneriske og arkitektoniske kontekst.

–Dybest set gik det kuratoriske arbejde i domen ud på at åbne et sanseligt og poetisk rum for så mange som muligt – altså en kuratering, hvor alle kunne komme med bud på indhold frem for at blive udvalgt af kuratoren. Vi inviterede åbent. Alle kunne komme med bud på indhold ud fra det tematiske rammeværk.Et spørgsmål, alle overvejede var, hvordan en mere bæredygtig fremtid kunne se ud, og min forskning peger på, at det drejer sig om at skabe rum og udvikle praksisser for beboelse af det sanselige og poetiske og ikke blot midlertidig deltagelse, hvilket stimulerer en dyb fornemmelse af altings forbundenhed, fortæller Gry Worre Hallberg.

Stor underskov

Domen tiltrak det, hun kalder byens forskellige stemmer.

–De blev hørt og bragte en masse liv ind i huset. Mange befolkningsgrupper fandt vej, og det, vi kuraterede, sørgede for et meget mangfoldigt liv i domen. Organisationer, kunstnere, håndværkere, politikere og erhvervsfolk løb på hinanden i døren, og det gav dialoger på tværs. På den måde bevidnede man så at sige hinandens tilgange til fx bæredygtighedsbegrebet, og man var nærmest nødt til at forholde sig til sin egen vision om en mere bæredygtig fremtid, vurderer Gry Worre Hallberg, og nævner i den forbindelse, at domens gæste- og logbøger vidner om en meget stor underskov af visioner, holdninger, drømme og håb.

–Og det går igen i mange af de statements, vi indsamlede i domen, at et begreb som forbundethed (connectedness) betyder en hel del på alle niveauer, tilføjer hun.  

Økologisk teori

–Indenfor økologisk teori generelt er noget af det vigtigste, at mennesket erkender altings forbundenhed. I selve dannelsesprocessen betyder det meget, at man hver især forstår, at alt er forbundet. I mange hundrede år har vi været præget af idealer som at det fx er mig mod andre mennesker, at det er mig imod naturen, og at den stærkeste overlever. Hele den tankegang er indlejret i os, og vi fødes ind i at forstå os selv som adskilte fra andre mennesker, fra andre arter, fra andet levende liv. Men hvis man indser og forstår, at vi er dybt forbundet, begynder man at forstå verden og at agere anderledes. Det er vel næsten ikke muligt at destruere verden og sine omgivelser, hvis man ved, man er forbundet og er en del af den. Så taler vi jo reelt om selvdestruktion, forklarer Gry Worre Hallberg.

Nødvendig platform

For at stimulere en udvikling, der fremmer økologisk tænkning og væren, mere bæredygtighed og en højere grad af forbundenhed er det efter hendes opfattelse nødvendigt med platforme som fx Dome of Visions.

–Vi kan jo se, at domen har inspireret. Forskellige forgreninger er kommet til verden, og domenstilganger knopskudt ind i andre tankesæt. Både ind i de etablerede institutioner og i græsrodsbevægelserne. Man har indset, at domens måde at arbejde på inspirerer. Behovet for et sted som domen er vedvarende, og hele konstruktionen har meget at bidrage med, når vi taler bæredygtighed, klimakrise og såmænd også i forhold til menneskelige og sociale kriser. Der er brug for praksisser og steder, hvor vi kan forsøge os med andre veje og være et sted i verden ud fra andre præmisser end de sædvanlige med henblik på at nærme os en bæredygtig fremtid, siger Gry Worre Hallberg.


Om Dome of Visions

NCC og NXT fik i 2012 ideen til den midlertidige bygning Dome of Visions og har arbejdet sammen om projektet med arkitekterne Theilgaard og Jepsen. Undervejs har domen haft forskellige dimensioner og har frem til 2018 ligget i flere omgange i København og Aarhus, og i Stockholm og Göteborg.

Domen er en halvkugleformet bygning med et rundt grundplan på ca. 350 kvadratmeter og ca. ti meter til loftet. Den er bygget af et træskelet beklædt med gennemsigtige facadeplader og fungerer som et drivhus, der følger solen og årstidernes bevægelse. I rummet er opført et indre hus i to etager omgivet af en stor have. Stueetagen kan fungere som en scene, hvor gulvarealet forlænges ud i domens store rum og giver plads til op til 150 siddende gæster. Førstesalen rummer en terrasse og et kontor, typisk med plads til otte-ti personer.

Domen har årligt afviklet cirka 650 kulturelle og faglige arrangementer i de byer, hvor den har været placeret. Altid med størst fokus på bæredygtighed, byudvikling, arkitektur, musik og teater. Arrangementerne blev kurateret uden produktionsbudget og afviklet for kunstnernes egen kraft og frivillighed.

Projektet har været finansieret af NCC og medfinansieret af projektets egne indtægter. Styring og kuratering har været drevet af NXT i tæt samarbejde med NCC’s udviklings- og strategienhed.

NCC har medfinansieret Gry Worre Hallbergs ph.d., som en del af Dome of Visions forskningsmæssige fundament.

Arkitekter: Theilgaard & Jepsen
NCC A/S: Direktør Martin Manthorpe
NXT: Flemming Wisler

Domen kan i dag ses hos Grennesminde i Taastrup og på Aarhus Havn


Ph.d.´en i korte træk

Gry Worre Hallbergs undersøger med sin ph.d., hvordan det sanselige potentielt kan understøtte en overgang til en mere bæredygtig fremtid. Hun belyser det ved at anvende æstetisk og økologisk teori i analysen og diskussionen af sin kunstnerisk praksis i projekterne Dome of Visions og Sisters Academy, der begge eksperimenterer med en potentiel fremtidig verden, som på forskellig vis forsøger at ´demokratisere det æstetiske´, hvilket betyder at skabe en tilstand, der åbner og giver adgang til et sanseligt og poetisk rum.

Gry Worre Hallberg afsøger med udgangspunkt i Dome of Visons og Sisters Academy, hvordan kunsten kultiverer sanserne – og dermed æstetiske oplevelser, samt hvordan projekterne kan skabe en forståelse af altings forbundenhed og på den måde være en del af løsningen til at forbedre verdens tilstand.

Hendes konklusion på, hvordan det sanselige kan skabe vejen til en mere bæredygtig fremtid, omhandler udover at facilitere et rum for deltagelse også at skabe plads til det, som hun kalder for sanselig og poetisk beboelse. Denne beboelse skal forstås som et sted, der stimulerer en dyb følelse af forbundethed mellem alt levende. Både Dome of Visions og Sisters Academys demokratisering af det æstetiske og kultivering af det sanselige og poetiske åbner og aktiverer deltagernes sanser, forståelse og respekt for alt det, som lever i verden. Forståelse og respekt er afgørende elementer i processen mod den forbundethed, som er altafgørende for, hvordan verden kan overgå til en mere bæredygtig fremtid, og derfor kan det konkluderes at begge projekters sanselige aspekt understøtter overgangen til en mere bæredygtig fremtid.

Læs ph.d.

Køb PhD som bog hos Sisters Hope

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook