Når leg og fantasi går hånd i hånd med kritik

Becoming Species er et performativt kollektiv, der arbejder med at skabe forbindelser mellem natur og menneske. De er i opposition til det herskende vestlige natursyn, og deres oprør beror på kreative praksisser, der undersøger hvordan man forstærker naturens stemmer.

foto: Frej Schmedes

Indtil 1600-tallet herskede det geocentriske verdensbillede, der placerede Jorden som universets midtpunkt, indtil man opdagede, at Jorden var en planet i bevægelse, og sammen med otte andre planeter cirkulerede den rundt om solen – det heliocentriske verdensbillede. Disse nye opdagelser afstedkom en revolution, der ændrede og udvidede menneskets opfattelse af kosmos og det solsystem, som Jorden er en del – men ikke centrum af.

Dette astronomiske gennembrud har kredset rundt i mine tanker efter mit møde med Linh Le og Stinne Hesthaven fra den aktivistiske og performative gruppe Becoming Species. Gruppen arbejder for at synliggøre værdien af andet-end-menneskeligt-liv. I en verden, hvor vi tænker udpræget antropocentrisk, forestiller jeg mig, at Becoming Species visioner er lige så provokerende som den gang Nicolaus Kopernikus, blandt andre, begyndte at nyfortolke de astronomiske data. Den performative gruppe er uenig i det herskende natursyn. At mennesket ikke er Jordens absolutte hovednavn. I stedet for at noget/nogen er centrum på Jorden eller sågar universet, så tror gruppen på decentraliserede netværk, der forbinder frem for adskiller og hierarkiser alt levende. Deres performative tilgang skal stimulere betragterens fantasi og forestillinger og invitere dem ind i en verden, hvor mennesket afgiver magt og forener og overgiver sig til et andet.

foto: Frej Schmedes

Becoming Species arbejder metodisk og performativt med at nulstille og afvikle deres kroppe, for at give plads til, at andet liv kan tage bolig i dem. De vælger ikke selv hvilken art, der skal flytte ind i deres sind og under deres skind, men igennem de tre M´er: meditation, movement og material finder arten frem til den enkelte performer og aktivist. De afholder guidede meditationer, der nedbryder deres menneskelige egoer og perceptioner. Japansk Butoh inspireret dans løsriver performerne fra de vante hverdagslige bevægelser. Ritualerne danner rammen for hengivelsen. Der opstår en fælles rytme, et hjerteslag, i gruppen, hvor der er er plads til den individuelle proces og at glide ud og ind mellem kroppene i forandring. Medlemmerne af Becoming Species maler sig hvide, endnu en inspiration fra Butoh, og tanken er at kropsliggøre ideen om det blanke lærred, hvor nyt kan opstå.  Gruppen udfører meditationerne og de avantgardistiske bevægelser i naturen, så de omsluttes af et materiale, der kan forstærke forbindelsen. Ritualerne udføres jævnligt, så forbindelsen til den anden art hele tiden udvikler eller fornyr sig.

foto: Frej Schmedes

We connect with and move towards understanding different species by becoming and in this way amplifying the voices of a multitude of life.” – Becoming Species

Det at blive til en anden/andet gør det muligt at opleve og optræde som et andet liv og derved forstærker mangfoldigheden af liv både krop og stemme. Det er her, aktivismen opstår. Becoming Species fortolker den art/arter, de har forbundet sig med, og ifører sig klæder, masker eller anden udsmykning for at forstærke budskabet om den presserende biodiversitets- og klimakrise. De arrangerer optog, pop up events og workshops. De sætter fokus på ødelæggelserne af andre arters levesteder, der til fordel for mennesket må vige pladsen. De ser forbundetheden og det at alliere sig med andre arter som et led i løsningen på klimakrisen. Der bliver trukket på smilebåndet hos forbipasserende, når Linh og Stinne nulstiller sig selv og bliver henholdsvis græs og lav, og det samme gør der i Becoming Species. Legen og fantasien går hånd i hånd med deres kritik.

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook