Midlertidige bygninger bringer dynamik til boligområderne

Ole Bech Jensens formelle titel er projektchef i Brabrand Boligforening. Men det er mere præcist at skrive, at han er leder af et af de største bytransformationsprojekter i Danmark, Gellerupparken ved Aarhus.

Efter hans opfattelse lykkes en transformation bedst, hvis man evner at skabe liv mellem husene. Både når husene er bygget og såmænd også før og mens, de bygges. Men det vigtigst er, at mellemrummene tænkes ind så tidligt som muligt.

–Jeg opfatter midlertidige bygninger som Dome of Visions på Pier 2, Aarhus Havn og vores eget E & P Huset i Brabrand som bylivsgeneratorer, siger Ole Bech Jensen. Han mener, at de to midlertidige bygninger netop er udtryk for, at der er tænkt på livet mellem husene.

–Når man udvikler et byområde, er det vigtigt, at der undervejs er plads til noget dynamik. At man er i stand til at opfange de løsningsforslag, der viser sig, mens processerne kører. Du kan kalde det udvikling via knopskydning, For at sådan en udvikling kan lykkes, er det vigtigt, at fx arkitekterne ikke har været alt for detaljerede i deres arbejde. Der skal være plads til, at andre kan komme med forslag, siger han og nævner, at netop midlertidige bygninger egner sig fortrinligt til at stimulere processer af den karakter.

Læs resten af interviewet på domeofvisions.dk

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook