Mens vi venter på nye krav til byggeriet

Byggeri belaster på snart sagt alle fronter klimaet. Forskning viser, at byggeriet står for cirka 40 pct. af klimabelastningen – fra byggematerialer til byggeri og efterfølgende drift.

Alt tyder på, at politikerne forbereder deciderede bæredygtighedskrav til byggeriet og dets materialer: drivhusgasserne skal reguleres politisk – formentlig fra 2023.

På den baggrund arrangerede entreprenørvirksomheden NCC tirsdag 4. februar 2020 en konference om emnet, og i sin velkomst til de mange engagerede deltagere gik direktør for strategi og forretningsudvikling, Martin Manthorpe, NCC, lige til sagen.

–Vi har inviteret jer her til NXT-huset i Nybrogade, fordi vi vil holde en masterclass om en af byggebranchens helt store udfordringer, og for at klæde jer på så godt som muligt, får I to indlæg fra to af de førende rådgivere, når det drejer sig om byggematerialernes drivhusgasaftryk:

Panu Pasanen, grundlægger af Bionova, Finland, og Mantijn Van Leeuwen, direktør for og ejer af NIBE BV, Holland.

Markante klip fra konferencen:

Panu Pasanen:  –En frivillig bæredygtighedsklasse virker ikke. Finland har forsøgt sig i ti år uden succes. Markedet skal presses til at innovere.

Mantijn Van Leeuwen:  –Metoden, der skal bruges til at beregne værdien for byggematerialernes miljøpåvirkning, skal baseres på fakta og videnskab. Den skal ikke debatteres politisk. Grænseværdien skal derimod bestemmes politisk.

Panu Pasanen:  –Det er vigtigt, at indsatsen gælder både materialer produceret i Danmark og importerede materialer, der skal bruges i Danmark.

Mantijn Van Leeuwen:  –Den største fremgag i Holland er sket på infrastrukturprojekter, hvor staten i mere end fem år har reguleret og skabt effekter på op til 40 pct. forbedring.

Panu Pasanen:  –Det bør være regeringen, der sætter standarder for metoder og reguleringer. Det giver tillid i markedet og skaber langsigtede løsninger.

Mantijn Van Leeuwen:  –Holland lovgav i 2012 om, at man skal beregne, hvor meget CO2 en bygning koster at opføre. Seks år senere introducerede man en obligatorisk grænseværdi for, hvor stor bygningens miljøpåvirkning må være. Overskrides grænseværdien, må bygningen ikke opføres.

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook