NXT & New European Bauhaus

Her står Madeleine Kate McGowan.

På en bunke af jord 50 meter fra byggepladsen på Hørkær 8 i Herlev.

Indtil for nylig lå der en asfaltfabrik på grunden.

Nu bliver Hørkær 8 transformeret fra industri til boligbyggeri. Byggearbejdet er i fuld gang, og projektet kan i slutningen af 2025 slå dørene op. Et moderne byggeri der vægter fællesskab og grønt samvær.

Tilbage til kvinden i den lyserøde dragt. Hun taler til 50 gæster i forbindelse med kick off på DESIRE, som er et af de seks fyrtårnsprojekter udvalgt af EU-Kommissionen under initiativet New European Bauhaus.

Dagens deltagere repræsenterer de 24 europæiske partnere, som var inviteret ud på de danske demonstrationssteder, og 30. november gik turen til Hørkær 8, hvor konceptet Haveværten udfoldes.

I de rå rammer foran byggepladsen blev de 50 gæster introduceret for tankerne bag det, der kommer til at foregå på adressen fra april 2023 og et år frem.

Fotos: Jonathan Grevsen

Grønne områder

Helt overordnet bidrager Haveværten til DESIRE-projektet under temaet: Reconciling Cities with Nature. Formålet er at udvikle konkrete forslag til hvordan kunst, arkitektur og samskabelse bidrager til uimodståelige, cirkulære bysamfund. Ønsket er mere natur, større biodiversitet og i det hele taget mere fokus på grønne områder i 100 europæiske storbyer. De skal være klimaneutrale i 2030, og DESIRE skal spille en aktiv rolle i de bestræbelser.

Temaerne rundt omkring de udvalgte sites i Europa handler om energirenovering, genanvendelse og om, hvordan man udvikler oprindelig natur og biodiversitet i byområder. Haveværten tager fat på relationen mellem by og natur gennem et fokus på det flerartede fællesskab.

Madeleine Kate McGowan arbejder som spekulativ designer, kunstner, filmmager (Other Story) og er drivkraften bag et af NXT’s nye projekter: Stedets Væsen. En metode til stedssansning baseret på spørgsmålet: Hvad sker der, når vi lytter til et sted, inden vi udvikler det?”

Store dele af hendes arbejde er forankret i innovationsbureauet NXT i Nybrogade midt i København. NXT bidrager aktivt til DESIRE-projektet, og Madeleine Kate holder styr på Haveværten og det, der kommer til at foregå i et dråbeformet drivhus, en såkaldt droplet,  på byggepladsen i Herlev.

Peter Andreas Sattrup
Kick-off af DESIRE på Hørkær 8, Herlev. Madeleine Kate McGowan, NXT.

Nyt job: Havevært

–Til lejligheden har vi skabt en figur, som jeg kalder Haveværten. Når man har værtens dragt på, er man på en måde omdrejningspunktet for det liv, vi prøver at skabe på byggepladsen sideløbende med, at byggeriet foregår. Typisk vil værten være sammen med en eller flere personer med noget på hjerte. Det kan fx være en kvinde, der arbejder med regenerativt design eller en kunstner, som sætter sig for at få tårnfalken tilbage til adressen. Tårnfalken boede til det sidste i en skorsten på asfaltfabrikken. Flere plantearter er forsvundet fra området i tidens løb. Vi prøver at aktivere kendskabet til de historiske muldlag og naturens foranderlighed. I det hele taget betyder den fysiske tilstedeværelse, at vi kan lytte til de skjulte stemmer, der ellers bliver overhørt. Vi befolker stedet i et år, og i en droplet, formgivet af arkitekt Kristoffer Tejlgaard og placeret ved byggepladsen, skaber vi et rum, hvorfra udvalgte kunstnere i rollen som Havevært laver research og udstillinger, foretager landskabsvandringer, holder workshops og meget andet. Det er selve vores tilstedeværelse, som bærer vores projekt på Hørkær igennem, vurderer Madeleine Kate McGowan.

Hun hæfter sig ved, at de 50 gæster satte pris på den æstetiske rammesætning, som gruppens korte besøg på Hørkær blev præget af. Og Haveværten som karakter blev fremhævet som et træk, der vil kunne aktivere på tværs.

–Når vi officielt går i gang i april 2023, ser jeg for mig, at børn, familier, borgergrupper og andre fra i første omgang Herlev finder vej til byggepladsen. Måske besøger de os jævnligt, bliver fortrolige med Haveværten og går ligefrem lidt rundt sammen med vedkommende. Måske bliver der skabt tilhørsforhold, når Haveværten tilfører ekstra dimensioner til byggepladsen, siger hun.

Der er i øvrigt adgang til Haveværten inden for byggepladsens åbningstider.  

Gruppen, der besøgte Hørkær, mødes næste gang til maj i Amsterdam.

Martin Manthorpe, NCC

Stimulere biodiversitet

Entreprenørvirksomheden NCC er totalentreprenør på opgaven i Herlev, og helt i tråd med den ånd, som DESIRE-projektet er båret af, vægter NCC kunstens rolle i fremtidens byudvikling.

–Hørkær 8 bliver et levende naturområde i byen, og DESIRE-projektet og dets mange skæve initiativer trækker i den helt rigtige retning. Jeg håber, beboerne kan mærke intentionerne allerede fra den første dag, siger Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC.

 –Det at arbejde sammen med kunstnere er jo i sig selv inspirerende. Og for os i byggebranchen tilfører kunstnere ofte nogle dimensioner, som vi ikke er helt fortrolige med. Vi har brug for at få inspiration – også fra steder, vi normalt ikke henter inspiration fra, tilføjer han.

–Kunstnere udfordrer os. Vi står midt i det, man jo kan kalde både klima-krise og klima-kollaps. For at håndtere den situation er det nødvendigt at hente kreative tanker ind udefra. Når vi gør det, bliver det endnu tydeligere for omverdenen, at vi ønsker meget mere biodiversitet og cirkulær økonomi ind i de byggeopgaver, hvor vi står som totalentreprenør, siger Martin Manthorpe.

Dome of Visions

Han nævner i den forbindelse NCCs meget omfattende projekt, Dome of Visions, som på en unik måde i årene fra 2013 til 2019 nytænkte byggebranchen i forhold til bl.a. ressourceforbrug, samarbejde og klimabevidsthed.

–Dome of Visions lærte os, at udefra kommende kræfter kan vise os aspekter af fx klimaspørgsmål, som vi ikke selv har øje for. Via domen kom vi i en frugtbar kontakt med samfundet. Er man entreprenør, bygherre, investor eller ejendomsudvikler kræver det mod og nysgerrighed. Vi skal væk fra at se på byggeri som noget statisk. Byggeri er udvikling, og DESIRE-projektet skriver sig meget professionelt ind i en sådan udvikling, lyder det fra direktøren for strategi og forretningsudvikling.

DESIRE gruppen i gang med en stedssansning.

Haveværten

En personificering af Stedets Væsens metode, der forbinder mennesker, natur og byrum. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan kunst bidrager til grøn byudvikling. Med omsorg for flerartede fællesskaber, og en ambition om at skabe bedre rammer for det levede liv i urbane rum, anvender Haveværten kunstneriske og regenerative greb i områdefornyelsen af den gamle asfaltfabrik i Herlev.

Haveværtens arbejde dokumenteres og evalueres løbende, hvorefter NXT med Stedets Væsen udformer en række forslag til DESIRE, der konkretiserer, hvordan den æstetiske dimension kan bidrage til at styrke forholdet mellem menneske, by og natur. Resultatet vil udmunde i nogle officielle designprincipper, som efterfølgende kan skaleres og anvendes i andre, større kontekster i de kommende års byudviklingsprojekter i EU.

Designing the Irresistible Circular Society

DESIRE-projektet er et ambitiøst og vidtrækkende initiativ på tværs af landegrænser og har til hensigt at udvikle nye metoder og standarder for transformationen af Europas storbyer. Som et af seks fyrtårnsprojekter under New European Bauhaus (NEB) er formålet med DESIRE at udvikle konkrete forslag til, hvordan kunst, arkitektur og samskabelse bidrager til uimodståelige, cirkulære bysamfund.

DESIRE er et tværfagligt projektsamarbejde mellem 24 internationale partnere i seks EU-lande og løber over en periode på to år (2022-2024). NXT indgår i projektet med Stedets Væsen og Hørkær 8 som demonstrationssted, hvor konceptet om Haveværten udfoldes.

New European Bauhaus

New European Bauhaus udspringer af EU kommissionen og European Green Deal. I en tid, hvor klimaforandringer, biodiversitetstab, og ressourceudtømning truer planetens livsgrundlag er der brug for innovative tiltag, og med NEB-initiativet har EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen skabt en platform for projekter, der skal bidrage til grønnere, skønnere og mere inkluderende byrum i Europa. NEB bringer borgere, eksperter, virksomheder og organisationer sammen på tværs af brancher, og understøtter positiv forandring for vores fælles fremtid.


Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook