Haveværtens Skriveworkshop

OPMÆRKSOMHEDENS METODE MED HELENE JOHANNE CHRISTENSEN

Hvordan lærer man et sted at kende, hvordan drager man omsorg for et sted, man ikke kender til fulde? En del af svaret, tror jeg, er at vise det opmærksomhed – at lytte til, hvad stedet fortæller dig. Lytte, røre og se og på den måde lade stedet komme til syne, komme til dig, idet du forholder dig åben og fordomsfri.

HVORDAN KAN VI BRUGE SKRIFTEN TIL AT LYTTE?

I denne stedsspecifikke skriveworkshop, der foregår over to dage, vil jeg bede jer deltagere om at hjælpe mig med at lære stedet omkring drivhuset at kende. Vi skal gennem skrive- og sanseøvelser, fælleslæsning og samtale vise stedet og dets beboere opmærksomhed og på den måde lære det bedre at kende. Vi skal sanse og erfare vores omgivelser og producere stedsspecifikke sansefyldte tekster og tale om forbindelserne mellem os og vores omgivelser.

Jeg glæder mig til at udvikle det, jeg kalder OPMÆRKSOMHEDENS METODE, sammen med jer. Det er en metode til at lære at lytte og se og forstå et sted bedre med alle dets eksisterende menneskelige- og ikkemenne- skelige beboere og mange linjer, tråde og spor

TID OG STED

Workshoppen finder sted d. 19. og 20. april kl. 13.00-16.00. Vi mødes i drivhuset på Hørkær 8, Herlev. Det er gratis. Max 10 deltagere.

Tilmelding til Siv på siv@nxtbrand.dk senest d. 1. april 2023. NB. Tilmelding lukket.

Medbring pen og papir og nogenlunde praktisk tøj, da vi mest er udenfor.
Spørgsmål rettes til Siv, Stedets Væsen, på mail eller tlf.nr. 31 38 23 21.

OM UNDERVISER

Helene Johanne Christensen (f. 1989) er forfatter. Hun har udgivet to digtsamlinger, BLÅ (2018) og Sammenfald (2021) og publiceret en række essays. En stor del af hendes praksis består af skriveundervisning og workshops med fokus på sansning og forbindelser.

Skriveworkshoppen med Helene Johanne Christensen er en del af kunst- og byudviklingsprojektet DESIRE og New European Bauhaus.

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook