Gemmesteder i Københavns havn

NXT har kontor lige ud til Frederiksholms Kanal, hvor vi med efterårets komme må vinke farvel til de forbifarende par på paddleboards, familieudflugter i lejede motorbåde med proviant til flere dage og ikke mindst solbadende københavnere med højttalere og dåseøl. Derfor sætter vi i stedet fokus på det liv, der forsætter ufortrødent i kanalerne, selv om dagene bliver kortere, mere våde og mørkere – nemlig livet under vandoverfladen.

Københavns kanaler holder på en meget mangfoldig og sund bestand af fisk, men der mangler små fisk og gemmesteder til fiskeyngel. Steder, hvor de kan søge ly for de større fisk, mens de spiser og vokser. Den problematik forsøger Stromma Canal Tours Copenhagen sammen med WWF at finde løsninger på.

Hos NXT har vi besluttet os for, at vi vil blive bedre til at udforske vort lokalmiljø. Vi har gjort det med inspiration fra franske Bruno Latour, som i ‘Ned på Jorden’ argumenterer for, at vi som en del af den kulturelle transition og som svar på klimakrisen må forankre os i det sted, vi er. Blive lokale, om man vil.

Så på en solrig sensommerdag tog vi til fernisering på de såkaldte Biohuts, som Stromma også kalder fiskebørnehaver- eller hoteller.

Ferniseringen foregik ved Frederiksholms Kanal tæt på BLOX. Her blev to gitterkasser med tomme østersskaller sænket ned i kanalen af en repræsentant fra det franske ECOCEAN, der har udviklet konceptet bag Biohuts. Selv om de indespærrede, rensede østersskaller ved første øjekast ikke ligner et 5-stjernet fiskehotel, så skal det vise sig, at dette koncept både øger bestanden af små fisk og skaber et bedre havnemiljø med større biodiversitet.

Østersskallerne tiltrækker hurtigt et væld af alger og andre små organismer, som kan leve og brødføde fiskeyngelen i de nedsatte Biohuts, og erfaringen viser, at de små fisk hurtigt finder sig godt til rette i deres nye tilflugtssted.

Grunden til, at Biohuts er nødvendige i kanaler og havne er, at man i de bebyggede områder har spunsede og lodrette vægge, der ikke giver muligheden for, at små fisk kan gemme sig fra de større rovdyr i et sikkert miljø, hvor de også kan finde føde. Biohuts gavner ikke blot fiskebestanden i kanalerne; mange fiskearter bevæger sig nemlig over store afstande i deres levetid, så håbet er, at et sikrere miljø for små fisk i havnen vil have en positiv indvirkning på fiskebestanden uden for havnen.

To Biohuts kan ikke gøre det! Forud for de 20, som Stromma har installeret, var der allerede nedsat 70 Biohuts i Københavns Havn, når tallet når op på 100, vil det være den havn i verden med flest Biohuts.

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook