fundacja b?c zmiana – Sisters Academy

“My nie wierzymy w rewolucj?. Rewolucja to jedna ideologia
przeciw innej, co ko?czy si? polem walki i nie przynosi zmiany.
Nasze projekty s? oparte na interwencji i dialogu. Nie skupiamy si?
wi?c na krytyce. Nie prowokujemy. W ten sposób istnieje szansa
na g??bszy wp?yw ni? w przypadku prowokacji czy rewolucji, gdzie
chodzi o stworzenie kontrastu dla obecnego systemu – z Gry Worre
Hallberg, du?sk? artystk?, performerk? i aktywistk?, za?o?ycielk?
Akademii Sióstr, rozmawia Paulina Jeziorek”

Read more as pdf.
Read the entire magazine.

 

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook