Havevært Georg Jagunov

Drivhuset på Bakkekæret Hørkær 8, Herlev, Denmark

Georg Jagunov arbejder i krydsfeltet mellem installation og digital kunst, storytelling, performance og landskabsdesign på mikro- og makroskala. Som Havevært vil Georg arbejde med fundne biologiske materialer som flint og […]

Havevært Arendse Krabbe

Drivhuset på Bakkekæret Hørkær 8, Herlev, Denmark

Arendse Krabbe er billedkunstner og arbejder med stedsspecifikke ’lyttesituationer’. Som Havevært vil hun undersøge hvordan lyd forbinder os til steder og til naturen, og invitere folk til at deltage i […]

Havevært Davide Ronco

Drivhuset på Bakkekæret Hørkær 8, Herlev, Denmark

Davide Ronco er keramiker og billedhugger. Han arbejder i et felt mellem forskning, samtidskunst og eksperimenterende design, og som Havevært vil han tage udgangspunkt i ler og andre nedbrydelige byggematerialer […]

Daily Fiction med kunstner Tora Balslev og Felia Gram-Hanssen

Drivhuset på Bakkekæret Hørkær 8, Herlev, Denmark

Daily Fiction med kunstner Toa Balslev og Felia Gram-Hanssen arbejder performativt med sted, krop og lyd. Gennem landskabsvandringer og kropslige, sanselige udforskninger af steder og møder med andre arter vil […]