Et moderne forsamlingshus for grøn omstilling

NXT var 21. september 2023 vært for en NCC- konference om fremtidens CO2 -krav i byggebranchen.

Inden årsskiftet skal Folketingets partier forhandle og fastsætte en ny CO2-grænse for nybyggeri i 2025. Den stramning skal bero på nyeste viden og data, og derfor inviterede NCC politikere, fagpersoner og eksperter til en formiddags-konference i det gamle bindingsværks-pakhus i Nybrogade, hvor NXT til daglig fylder husets tre etager med et utal af kreative opgaver og løsninger.

Professor Harpa Birgisdóttir fra BUILD indledte konferencen med en grundig og informativ præsentation af nybyggeriers klimapåvirkninger, og paneldebattørerne Gitte Gylling, Sustainability Director, COWI, Søren Holm Christensen, CEO, Aalborg Portland, Elly Kjems Hove, underdirektør, DI & Peter Andreas Sattrup, Head of Green Transition, NCC, satte rammerne for en inspirerende samtale i hele rummet – stærkt hjulpet på vej af konferencens moderator Ida Ebbensgaard.

Den nødvendige kapacitet

Undren er afgørende for at skabe forandring. At være nysgerrig og stille spørgsmål om tingenes tilstand udgør en vigtig del af den forandringsproces, som byggebranchen befinder sig midt i. Derfor fik panelisterne også til opgave at stille et spørgsmål, en undren, om byggebranchens arbejde med CO2- grænserne. Spørgsmålene kunne besvares af såvel paneldeltagerne som publikum. Resultatet var en konstruktiv, kritisk og engageret samtale om de løsninger, udfordringer og visioner, som byggebranchen har.

Efter konferencen stod det klart, at man godt kan holde et indholdsrigt og fremadskuende arrangement på halvanden time, når rammerne er sat ordentligt op, og dialogen er i fokus.

Det var også tydeligt, at branchen og Danmark besidder den nødvendige kapacitet og vilje til at være mere ambitiøse end de grænseværdier, som blev fastsat i 2023. Den danske byggebranche er parat til en stramning af CO2-kravet – hvad der også kan skabe præcedens, inspiration og nye forretningsmuligheder internationalt.

Rammerne for forandring

Det stod også klart, at det gamle bindingsværks-pakhus kan fungere som forsamlingshus for politikere, erhvervsfolk og de vigtige kritiske stemmer til saglige og respektfulde samtaler.  Formatet fungerer.

Fremtidens presserende udfordringer kræver samarbejde, og vi glæder os til at huse lignende arrangementer og konferencer, der fremmer den demokratiske samtale om en grønnere fremtid!

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook