DISRUPTION(!)

NXT SAMTALE SALON 10/1 -2018

Vi åbnede det nye år med en samtale-salon om disruption. Hvad er det og hvordan skal begrebet forstås i forretnings-sammenhæng i dag?

Formålet med denne måneds samtale-salon var dels at italesætte disruption forklare begrebets oprindelse i et historisk perspektiv, dels se hvordan det bedst oversættes til forretningsstrategi i dag med de nye udfordringer det giver.

Som oplæg til diskussionen fik vi en præsentation og en historisk gennemgang af disruption, som koncept inden for industriel effektivisering, og samtidigt et indblik i storindustriens fødsel. Rasmus Møller fra konsulentfirmaet Double You, der har til huse hos NXT, fremlagde en analyse af ordet disruption i dets oprindelige betydning, som oversat fra latin betyder; ”at splitte”, eller ”skille fra hinanden”, altså en deling ud i mindre fraktioner der ”forstyrrer” helheden.

Rasmus brugte, som et eksempel på tidlig disruption, den amerikanske bilproducent Henry Ford, der udviklede samlebåndet i industriel skala, hvilket gjorde ham i stand til at skabe en hurtigere produktion. Denne blev yderligere effektiviseret ved hjælp af tekniske nybrud og maskinkraft, og han havde dermed ”disruptet” den oprindelige, langsommelige produktionsproces og samtidigt øget indtjeningen betydeligt.

Hvordan taler vi om disruption?

Disruption er et fænomen, der både kan skabe muligheder og udgøre risici for etablerede virksomheder. Ofte betragtes fænomenet som en usynlig fjende, der lurer i det ukendte i form af nye start-ups, eller produkter og strategier, der kan sænke et ”traditionelt” firma og overtage et marked. Tit bygger de nye muligheder, eller måder at tænke virksomhed på, på nye teknologier, der dukker op af underskoven og sætter strøm til ikke før sete ideer. Disruption betragtes derfor ofte som en trussel og der bruges stor energi på enten selv at følge – og skabe ny udvikling, eller på at opkøbe nye, mindre virksomheder med nye ideer. En virksomhed kan sørge for med jævne mellemrum at ”disrupte” sig selv og dermed i tide skabe den forandring, der skærper konkurrenceparatheden.

Rasmus præsenterede Airbnb, som et skoleeksempel på disruption. Hele fundamentet byggede på en ny idé i hovederne på amerikanske Brian Chesky og Joe Gebbia, der i dag har opbygget en meget stor børsværdi, selvom det tog næsten 10 år fra 2007 til 2016, før Airbnb fik en reel indtjening. Underlæggende dynamikker, som internettets udbredelse og øgede hastighed var grobunden for virksomheden, der i dag er hvad Rasmus kaldte, ”et decideret internetafhængigt produkt”.

Airbnb var den usete fjende, der endnu ikke var dukket op i horisonten hos de traditionelle hoteludbydere, og de red under radaren på en bølge af en teknologi i vild udvikling, som man ikke havde forudset mulighederne i, eller konsekvenserne af.

Med et nyt terræn inspireres virksomheder til at implementere nye strategier og begreber, som ”V.U.C.A.”: Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, for at imødekomme den udvikling, der i øjeblikket udfordrer alle virksomheder, der opererer på den globale scene.

HR-direktør Ulrik Langermann fra ingeniørvirksomheden Sweco præsenterede disruption, som et positivt redskab til forandring i måden at tænke forretning og udvikling på, og at den negative vægt på ordet ikke nødvendigvis er den rette tilgang.

Disruption er på mange måder et buzzword, hvilket kan være med til at fejlfortolke den egentlige betydning og hvad det kan bibringe. Hos nogle opfattes det som en problemløsnings-strategi; at man ryster posen, ser hvor brikkerne lander og lader tilfældighederne spille ind i en ny vej frem.

En tanke til fællesskabet

I et interview hos David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction…, et nyligt lanceret talkshow på Netflix, 2018, siger den tidligere amerikanske præsident Barack Obama: ”Teknologiens udvikling og den øgede globalisering, betyder i øjeblikket at job går tabt og at den økonomiske ulighed vokser. Udfordringen er at skabe en økonomi i det globaliserede, teknologiske miljø, som gavner alle”. Disruption betyder, at der er en vilje til at ruske op i status quo, og skal udnyttes til at gøre kagen større frem for at kæmpe om at få en bid af det samme marked, uden at bibringe noget nyt.

Det blev diskuteret på salonen hvordan man kan arbejde på at bane vejen for et ledelses-mindset, der i højere grad slipper kontrol og er åben overfor ideer, så der skabes et råderum for innovation. Det skal legitimeres at arbejde med forandringer og det er nødvendigt at have ildsjæle, som har magt til at føre deres ideer ud i livet. At der er plads til at prøve nyt!

Som et eksempel på udveksling mellem forskellige faggrupper og kulturer, beskrev Madeleine Kate McGowan fra Other Story, begrebet disruption ud fra et filosofisk og kunstnerisk aspekt; som ”en parentes i virkeligheden, hvor der kan opstå kritisk refleksion”.

Disruption er måske en pause, eller en mulighed for at ændre en status quo og inddrage nye ressourcer, eller refleksioner, så slutresultatet er uforudsigeligt, men med intentionen om at skabe positiv forandring og at turde noget anderledes.

Årets første samtale-salon har i hvert fald givet stof til eftertanke og åbnet for ideen om udvikling frem for alarmberedskab.


NXT siger tak til alle som deltog:

Med til samtale-salonen var repræsentanter fra: Lego, Ørsted, Cowi, NCCSweco.dk, mekoprint, Gubra, Team Danmark og DSV.

Fra NXT deltog: Flemming Wisler, Madeleine Kate McGowan, Jan Egesborg, Stine Skøtt Olesen, Søren Egert, Per Ullerichs, Luna Signe Hørdum, Nikoline Kern, og Rasmus Møller.


Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook