DET UIMODSTÅELIGES KUNST

Med projektet Haveværten (the Garden Caretaker) puster Stedets Væsen liv i en gammel figur, nemlig viceværten, og vækker vores omsorg for det mere-end-menneskelige gennem kunstnerisk praksis. Initiativet er et pilotprojekt i New European Bauhaus, og formålet er at skabe grønne, uimodståelige byrum med plads til fællesskaber på tværs af arter.

For to år siden gik NXT med vores afdeling Stedets Væsen og kunstneriske leder, Madeleine Kate McGowan, ind i et projektsamarbejde, der endte med at vinde titlen som ét af blot seks såkaldte ”lighthouse demonstrators” under Europa-Kommissionens stort anlagte tiltag, New European Bauhaus. Sammen med 23 andre partnerorganisationer (bl.a. BLOXHUB, DI, DAC og AAU) formede vi det tværeuropæiske byudviklingsprojekt DESIRE – Designing the Irresistible Circular Society, der over det næste halvandet år realiseres i fem lande. Som titlen antyder, er hensigten med DESIRE at udvikle metoder, der styrker den grønne omstilling i Europas storbyer, og samtidig pirrer vores sanser.

Haveværten i Herlev, foto: Madeleine Kate McGowan

HAVEVÆRTEN I HERLEV

Tilbage til Haveværten. For hvad har en nyfortolkning af viceværtsrollen, en økologiernes Meyer, at gøre med begær (på engelsk ’desire’)? Svaret er, at Haveværten er en personificering af en relationel kunstpraksis, der gennem interaktion med lokale borgere undersøger og stimulerer forholdet mellem (by-)natur og mennesker. Med andre ord, forsøger Stedets Væsen med Haveværtprojektet at skabe en ny karakter, en omsorgsperson for det mellemartslige, der med forskellige kunstneriske greb pirrer vores nysgerrighed overfor naturen og alle dens arter. Projektet Haveværten blev udarbejdet på baggrund af en kollaborativ stedsansningsproces i Herlev, som er en del af metoden i Stedets Væsen. De involverede var performancekunstner og sociolog, Inga Gerner Nielsen, antropolog og stifter af Bybi, Oliver Maxwell, arkitekt Dominic Balmforth, og filosof og storyteller Nikoline Kern.

Som en del af DESIRE tager Haveværten et stedsspecifikt afsæt i Herlev. Haveværten vil fra april 2023 invitere til landskabsvandringer, udforske lyduniverser, og holde workshops med fokus på stedets iboende kvaliteter, materialer og væsner. Intentionen er, at Haveværten skal spille en vigtig rolle i udviklingen af lokalmiljøet og medvirke i etableringen af både skønne og grønne byrum i samklang med stedets eksisterende økologi, historie og kultur. Fra et dråbeformet drivhus på hjørnet af en byggeplads i Herlevs gamle industrikvarter vil forskellige kunstnere således indtage rollen som Havevært og på hver sin måde inddrage lokale borgere i egen praksis. Helene Johanne Christensen er den første Havevært, som aktiveres i projektet. Helene er uddannet i litteraturvidenskab og museologi og arbejder som bl.a. forfatter, kunstformidler og skriveunderviser. Som Havevært vil hun invitere herlevitter til at arbejde med tekst som et værktøj til at forfine deres opmærksomhed i sansningen af stedets kvaliteter og arter.

Foto: Helene Johanne Christensen

INDRE OG YDRE FORGRØNNING

På byggegrunden i Herlev lå i mange år en asfaltfabrik, der i dag er revet ned. Jorden på stedet er forurenet af den fossile industri og gennemgår i øjeblikket en rensningsproces, før området omdannes til boligområde. En betydelig del af det allerede sparsomme grønne bylandskab er blevet fjernet i processen, og arealet fremstår bart og brunt. Som så mange andre steder her på kloden, har biodiversiteten altså ganske trænge kår. Den nuværende identitet for området må siges at bære præg af stedets industrielle historie, og de færreste forbinder nok denne del af byen med frodige enge, mark og skov. Ikke desto mindre har netop det kvarter i Herlev en fortid som engdrag med krydsende hyrdestier. For Stedets Væsen er det en essentiel del af fortællingen om Haveværten og den metode, vi anvender, at et sted aldrig er et blankt lærred.

Ved at aktivere Haveværten på byggegrunden og i området omkring den gamle asfaltfabrik i dialog med de folk, som bruger området, har vi mulighed for at dykke ned i de historiske lag, som området gemmer på – og derigennem omskrive fortællingen om stedet og dem, der bor der. Udover at sætte fokus på biodiversitet og grønne fysiske habitater, er Haveværten således også en metode til at stimulere en indre forgrønning som Madeleine Kate McGowan formulerer det, og en øget sensitivitet overfor det flerartede perspektiv.

Foto: Helene Johanne Christensen

TILBAGE TIL RØDDERNE

Som nævnt spiller æstetik, forgrønning og det uimodståelige altså en helt afgørende rolle i fremtidens byudvikling i EU, hvis det står til DESIRE og New European Bauhaus. Tanken med at inddrage kunstnere på lige fod med arkitekter og byplanlæggere er dog ikke ”new” – tværtimod trækker idéen jo på den originale Bauhaus-bevægelse, der samlede håndværk, arkitektur og kunstnerisk praksis under ét tag. Med inspiration fra Bauhaus-skolen er det derfor både åbenlyst og helt essentielt for NXT og Stedets Væsen at tale kunstens sag i tidens byudviklingsprocesser og helst komme ind i projekternes allertidligste faser.

I en tid, da arkitekturen i byerne får kritik for at være for fokuseret på alene at være ”ny” og innovativ, fremfor fx at understøtte et steds atmosfære og levende miljø (jf. fx Juhani Pallasmaa), er det da også relevant at spørge os selv, hvordan ser et uimodståeligt cirkulært samfund ud, og hvordan skaber vi det? Med Haveværtprojektet ønsker vi at åbne op for denne undersøgelse og forhåbentlig komme med nogle konkrete forslag til, hvordan fremtidens byudvikling kan gribes an – uden at gå på kompromis med hverken den grønne omstilling eller livskvalitet. “Together let us desire, conceive, and create the new structure of the future […]”, som Walter Gropius skriver i Bauhaus Manifesto fra 1919. Her mere end 100 år efter er opfordringen aktuel som aldrig før.

Haveværtprojektet løber fra april 2023 til marts 2024 på adressen Hørkær 8, 2730 Herlev. De kommende Haveværter er Helene Johanne Christensen, Maiken Staehr, Georg Jagunov, Arendse Krabbe, Davide Ronco, Daily Fiction, m.fl.  

Følg med i programmet og se hvordan du kan deltage her.

Next Post

Previous Post

BRANDING AND DEVELOPING IN A WORLD OF MEDIA, ARTS AND REBELLION

Download podcast på iTunes / Lyt med på Spotify / Se film over Vimeo / Følg det visuelle univers og fortællingerne på Instagram og Facebook