NXT-community-Per

Strateg og demokrat

Per har været topchef i tre kommuner, og har årene igennem været med til at drive udvikling og styring i det intensive spændingsfelt imellem politik og højt specialiseret kommunal faglighed. Som ung chefkonsulent i Kommunernes Landsforening var han med til at introducere ”Pose Penge Princippet” som skabte grundlaget for en udstrakt decentralisering i de kommunale organisationer. Han rådgav også adskillige kommunalbestyrelser i politiske budgetforhandlinger i et tiår, hvor der skulle bremses op og udvikles på samme tid.

Som topchef har han gennemført økonomiske strategier, der har givet politisk handlefrihed til ny udvikling. Senest har han som kommunaldirektør i Rødovre Kommune initieret strategien Bæredygtig Vækst, der giver en vækst på 25 % flere borgere. Strategien understøttes af velfærdsvisionen Sammen om Rødovre, der åbner organisationen både ud ad til med nye demokratiformer, netværksskabelse og samskabelse, og ind ad til med velfærdsteknologi og strategisk kompetenceudvikling.

Med stor kærlighed til folkestyret ser Per veje og relationer, der fremmer det politiske lederskab i en tid med nødvendige kompromisser når det gælder fremskridt og udvikling. Per har rejst meget og mødt verden, og bl.a. arbejdet med demokratiudvikling i Bhutan, og i Estland og Letland i årene efter murens fald.

Kontakt: ullerichs@nxtbrand.dk