NXT-community-Per

Strateg og demokrat

Per arbejder med strategi og ledelse på tværs af det offentlige og private marked. Et af Pers hjertebørn er rådgivning og undervisning i politisk ledelse, det politiske håndværk og det samarbejdende lokaldemokrati.

Et andet hjertebarn er strategisk byudvikling. Her står Per ”mellem udvikleren og kommunen” med fokus på det liv, der ønskes levet, når stilladset er taget ned. Per har 360°’s indsigt i byudviklingens principper, økonomi, processer og relationer såvel politisk som professionelt. Han har indgående erfaring med at tilrettelægge demokratiske processer og facilitere ligeværdigt samarbejde i byudviklingens komplekse interessentmiljøer bestående af borgere, virksomheder, grundejere, boligselskaber, foreninger m.m.

Som kommunaldirektør gennem 16 år har Per styret og udviklet de kommunale velfærdsservices i det intensive spændingsfelt imellem politik, højt specialiseret faglighed og stærke brugerinteresser.  Ligeledes har han som topchef eksekveret økonomiske strategier, der har givet hans bestyrelser politisk handlefrihed til ny udvikling. Senest har Per som kommunaldirektør i Rødovre Kommune initieret strategien Bæredygtig Vækst, der giver en vækst på 25 % flere borgere. Strategien understøttes af velfærdsvisionen Sammen om Rødovre, der åbner organisationen både ud ad til med nye demokratiformer, netværksskabelse og samskabelse, og ind ad til med velfærdsteknologi og strategisk kompetenceudvikling.

Som ung chefkonsulent i Kommunernes Landsforening var Per med til at introducere ”Pose Penge Princippet” som skabte afsættet for en udstrakt decentralisering i kommunerne. Han rådgav også adskillige kommunalbestyrelser i politiske budgetforhandlinger i et tiår, hvor der skulle bremses op og udvikles på samme tid.

Med stor kærlighed til folkestyret ser Per veje og relationer, der fremmer det politiske lederskab i en tid med nødvendige kompromisser, når det gælder fremskridt og udvikling. Per har rejst meget og mødt verden, og bl.a. arbejdet med demokratiudvikling i Bhutan, og i Estland og Letland i årene efter murens fald.

Per er efter 3 år som senior rådgiver i NXT fra maj 2020 Velfærdsdirektør i Gribskov Kommune.