Partnerskaber & Bæredygtighedsfrontløber

Helene har en bred miljøviden og -erfaring, der er opbygget gennem mere end 30 års arbejde i både almennyttige fonde, centraladministrationen og konsulentbranchen samt miljøteknologivirksomhed. Gennem årene har Helene opbygget en holistisk tilgang til forandringsprocesser, som rækker på tværs af sektorer og interessenter. Helene har desuden en særlig evne til at se nye muligheder.

Helene har en bred indsigt i natur, landbrug og skovbrug i Danmark samt bæredygtige investeringer qua sin seneste job som programansvarlig for miljø i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Helenes netværk favner både fonde, myndigheder, forskere, interesseorganisationer og NGO’er samt private virksomheder. Helene har også et solidt internationalt netværk blandt europæiske natur- og miljøfonde og tænketanke.

Besøg: sytten.org 
Helene er fra januar 2019 tiltrådt som direktør i Chora 2030.