Partnerskaber & Bæredygtighedsfrontløber

Helene har en bred miljøviden og -erfaring, der er opbygget gennem mere end 30 års arbejde i både almennyttige fonde, centraladministrationen og konsulentbranchen samt miljøteknologivirksomhed. Gennem årene har Helene opbygget en holistisk tilgang til forandringsprocesser, som rækker på tværs af sektorer og interessenter. Helene har desuden en særlig evne til at se nye muligheder.

Helene har en bred indsigt i natur, landbrug og skovbrug i Danmark samt bæredygtige investeringer qua sin tidligere stilling som programansvarlig for miljø i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Helenes netværk favner både fonde, myndigheder, forskere, interesseorganisationer og NGO’er samt private virksomheder. Helene har også et solidt internationalt netværk blandt europæiske natur- og miljøfonde og tænketanke.

Helene arbejder med den grønne omstilling og forandringsprocesser, senest i kommunalt regi. Har alsidig erfaring fra både private og offentlige organisationer med særligt fokus på viden, mennesker og miljø. Resultatorienteret med øje for konkrete løsninger, formidling og nye typer samarbejder på basis af viden, erfaring og netværk.